تمیز کاری قالب‌ ها: بخش اول

تمیز کاری قالب‌ ها: بخش اول

تمیز کاری قالب‌ ها یکی از مراحل کلیدی در انجام تعمیر قالب به شمار می‌ رود، اما باید بعضی راهکار های گذشته را از بین برد.

در تعمیر قالب‌ ها بیشترین زمان صرف جدا کردن صفحات قالب می‌ شود تا مراحل دیگر آن. (جدا کردن سیستم پران، تعمیر و سرهم کردن مجدد)

این موضوع ۲ دلیل عمده دارد:

۱ – به منظور بیشتر کردن عمر ابزار ، قالب و افزایش قابلیت اطمینان قالب می‌ بایست صفحات آن را مورد بازبینی قرار داد.

۲-اکثر قالب‌ ها بااستفاده از دست و در نتیجه عملیات دستی باز و بسته می‌ شوند.

تجهیزات تمیزکاری جدید و قدیمی و تکنولوژی‌ های تمیزکاری فراوانی به منظور کاهش زمان تعمیرات و نگهداری و جلوگیری از وارد آمدن آسیب به قالب مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

مقاله بعدی در ارتباط با روش‌ ها و متد های مرتبط با تعمیرات و نگهداری که شامل چگونگی براورد هزینه‌ های مربوط به خرید تجهیزات مورد نیاز می ‌باشد. همچنین در ارتباط با بهبود جنس فولاد و روش‌ های نگهداری که انجام این فرآیند را ساده و سریع می‌ کند، نیز صحبت خواهیم کرد.

اصول تعمیرات و نگهداری قالب

بازرسی دوره ای قالب فرآیندی است که بزرگترین محدودیت آن اغلب به این دلیل ایجاد می‌ شود که قالب‌ ها معمولا سریعتر از آن که بتوان آن‌ ها را مورد بازبینی قرار داد و به فرآیند تولید بازگرداند، مستهلک می‌ شوند. کارخانه‌هایی را مشاهده کرده‌ایم که در آن قالب ها ، منتظر انجام تعمیرات و نگهداری در مسیرهای اصلی کارخانه و اتاق ابزار بوده است.

در اکثر موارد، به منظور پاسخگویی به نیاز تولید، قالب‌ ها همچنان مستعمل باقی می‌ مانند و یا با سرعت زیاد و بی‌ دقت اصلاح می‌ شوند که این موضوع سبب می‌ شود تا ابزارها آسیب بیشتری ببینند. سوالی که در این بخش مطرح می‌ شود، “آیا انجام فرآیند تعمیرات و نگهداری حتما باید انجام شود؟ اگر تمام قطعات بیرون آمده تمیز باشند به کار خود ادامه می‌دهد. اگر این موضوع چندین بار اتفاق بیفتد، مدیریت بخش قالب‌سازی به این موضوع فکر می‌کند که تنها زمانی قالب‌ها به تمیزکاری نیاز دارند که مقداری پلیسه از قطعات بیرون زده و این مسئله باعث از کار افتادن کامل قالب خواهد شد.

بعضی از کارگاه‌ ها نیز انجام فرآیند تمیز کاری را به عده‌ای از کارگران بدون مهارت واگذار می‌ کنند تا صفحات و ابزارها را با سرعت زیادی یعنی سرعتی که تکنسین آنها را از هم جدا می‌ کند اصلاح کنند. این روش می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد مگر اینکه محصولات در مباحثی مانند شکل ظاهری محصول، زیبایی و دقت ابعادی محصول مطرح می‌شود و یا مشکلاتی مروبط به پیش زمنیه نگهداری،قابلیت اطمینان و کیفیت قالب مطرح می‌ شود.انجام تعمیر دقیق برای تکنسین در حالتی که تمام مسیرها و شواهد خرابی از قطعات جدا شده است بسیار سخت خواهد بود.

استاندارد سازی

سیستماتیک ساختن نگهداری از قالب‌ ها بر اساس ایجاد ثبات در تعمیرات مورد نیاز (کارایی) و تعمیر انجام شده (نگهدای) استوار است. تمیز کاری حوزه دیگری است که تکنیک‌‌های شخصی (تکنیک‌های غیر وابسطه) می‌تواند بر قابلیت اطمینان قالب، کیفیت قطعات و بودجه ابزارکاری تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. به منظور بهینه بودن، هزینه تمیز کاری قالب باید بر اساس اصول مشخص انجام شود:

  • در فرکانس هایی با سیکل مشخص انجام شود.
  • در مراحل مختلف از دستورالعمل مشخص استفاده شود.
  • بعد از رفع نقص و اشکالات موجود در قطعات
  • بعد از انجام تعمیر
  • بعد از نصب ابزارهای جدید و با توجه به موقعیت و تعداد آنها

دستورالعملی که تعین کننده چگونگی انجام تمیزکاری (و دفعات انجام تمیزکاری) می‌بایست بر اساس مشاهدات بصری که با بررسی سیکل‌های حرکتی قالب‌ها، نگاه کردن به باقی‌مانده تولید، خوردگی صفحات و علامت مسیرها به دست می‌آید انجام شود. ممکن است سرپرست و ناظر درباره تعداد سیکل‌ هایی که یک قالب با موفقیت انجام وظیفه کند از تکنسین سوال کند. مشاهدات مربوط به مقدار ماده باقی‌مانده و میزان خوردگی را باید ثبت کرد تا از این موضوع که تمیز کاری در شرایطی که واقعا نیاز نیست انجام نمی‌ شود، و با دقت با ابزارهای قالب‌ گیری برخورد کنیم.

همچنین تمام قالب‌ها را می‌بایست در یک فرآیند تمیزکاری فشرده و دقیق قرار داد که در آن تعداد فرکانس و بیشترین تعداد سیکل مشخص می‌باشد. برای تولید قابل اطمینان بعضی از حدود اهمیت بسیار زیادی دارند، مانند میزان گریس موجود در قالب؛ شرایط دنده‌های چرخ‌دنده، دندانه بلوک‌های لغزشی، وضعیت پین‌ها و بوش‌های داخلی، و بقیه بخش‌های متحرک، آب‌راه‌ها و آلودگی و انسداد بوبلر  وی‌پیج مانیفولدها (Manifold weepage)؛ میزان زنگ زدگی و خوردگی به خاطر نشت آب؛ رخ دادن چگالش. چرک و آلودگی زیاد ممکن است سبب بروز مشکلات فراوان شود که نمی‌توان با انجام شستشوی قطعات آنها را برطرف ساخت.

منبع: Mold Making Technology

ترجمه:ایران ملد