خرید شرکت schotli توسط شرکت Husky تولید کننده سیستم های قالب گیری تزریقی

خرید شرکت schotli توسط شرکت Husky تولید کننده سیستم های قالب گیری تزریقی

هاسکی ، تولید کننده سیستم های قالبگیری تزریقی گروه Schottli یکی از معتبرترین تولید کننده های لوازم پزشکی از قبیل سرنگ وبسته بندی مواد غذایی درکشور سوئیس را خرید.

با این توافق در زمینه خرید ، هاسکی Husky به یکی از رهبران جهانی در زمینه تولید محصولات پزشکی و همچنین  پیشرو در زمینه دانش پزشکی در تولید جدیدترین محصولات پزشکی در جهان خواهد شد.

منبع : اینترنت
ترجمه : ایران ملد