حضور سندویک sandvik در نمایشگاه EMO 2013

سندویک Sandvik  حضور خود را در نمایشگاه EMO 2013  در مرکز نمایشگاه های نوآورانه دیجیتال در تاریخ ۱۷ سپتامبر اعلام کردهاست.

این نمایشگاه در رمینه ابزارهای برشی و سیستم های ماشینکاری خواهد بود و قرار است سندویک دیدگاه های خود را در مورد ابزارهای برشی در در نمایشگاه فوق در هانوفر بیان نماید.

از قسمت سالن ورودی دیجیتال بازدید کنندگان میتوانند به جستجوی سالن ها دسترسی داشته باشند که پوشش دهنده آخرین محصولات ، راه حل هایی برای بهینه سازی سرمایه گزاری ماشین آلات وتمرکز بر روی راه حلهای خاص صنعت میباشد بازدید نمایند.

بازدید کنندگان این امکان را خواهند داشت تا بتوانند با متخصصان شرکت سندویک در مورد آخرین تکنولوژیهای بکاربرده در این صنعت به پرسش و پاسخ بپردازند.

نمایشگاه EMO 2013

نمایشگاه EMO 2013

منبع:

Mold Making Technology