صفحه تراشی سطوح

 • صفحه تراشی سطوح
 • تعیین مراحل انجام کار صفحه تراشی سطوح مستوی
  برای صفحه تراشی سطوح تخت این گونه می توان عمل کرد:
  الف) بر حسب اندازه نقشه،قطعه کار بریده شده پس از پلیسه کاری قطعه کار به گیره بسته می شود.
  ب) رنده به رنده بند بسته شده،اندازه طول کورس مشخص و تنظیم می گردد.
  ج) پیشروی میز و تعداد کورس را تنظیم و دستگاه را روشن کرده ،سطح شماره یک را در حد صاف شدن صفحه تراشی می شود.
  به کلیه دستورالعمل های مخصوص راه اندازی ماشین ،بستن کار به گیره و نکات ایمنی و حفاظتی باید کاملاٌ توجه کرد.
 • روش تعیین مراحل انجام کار در صفحه تراشی سطوح مستوی
  برای صفحه تراشی سطوح مستوی بر اسا نقشه، می توان برنامه ریزی کرد و مراحل انجام کار آن را تعیین نمود؛برای مثال با نگاه کردن به یک نقشه و ابعاد قطعه کار ،نحوه بستن آن ،نوع رنده،طول کورس و سایر ابزارهای مورد لزوم،مانند انواع وسایل اندازه گیری و چکش آچارهای مورد نیاز و غیره باید تماما آماده گردند تا بتوان قطعه کار را صفحه تراشی نمود. برنامه ریزی بر اساس مراحل تعیین شده انجام می گیرد و هرگونه ناهماهنگی و عدم توجه به آن ما را از هدف تعیین شده دور خواهد نمود.در مراحل بعد یک قطعه تمرینی از جنس چدن خاکستری GG-22 به ابعاد ۸۵×۶۵×۶۵ میلیمتر با توجه به شکل آن –که یک مکعب مستطیل است- باید به وسیله یک ماشین صفحه تراش به ابعاد ۷۵×۵۵×۵۵ میلیمتر صفحه تراشی شود.مراحل انجام کار این قطعه تمرینی در ۸ مرحله برنامه ریزی شده و برای تراشیدن هر سطح توصیه هایی شده است که ما را به هدف تعیین شده هدایت می کند.لازم به تذکر است،هنگام کار با ماشین به کلیه توصیه های ایمنی و حفاظتی باید توجه داشت.
 • بررسی نکات ایمنی و حفاظتی در صفحه تراشی سطوح مستوی
  نکاتی که باید در ارتباط با مسائل ایمنی مورد توجه قرار گیرد بدین شرح است:
  الف)ایستادن در محلی که دسترسی به کلیه اهرم ها و کلیدها در مواقع اضطراری آسان باشد.
  ب)استفاده ار لباس کار و کفش ایمنی در هنگام کار با ماشین صفحه تراش.
  ج)استفاده از عینک محافظ در زمانی که از فلزات یا آلیاژهایی که براده شکننده دارند.
  د)دور کردن آچارها و وسایل اندازه گیری از روی میز و اطراف ماشین قبل از راه اندازی آن.
  ه)استفاده از نرده های حفاظتی برای جلوگیری از پخش شدن براده ها به اطراف ماشین یا پرت شدن آنها به سر و گردن و بدن صفحه تراش.
  و)نزدیک نکردن انگشت و دست و یا سر و صورت به قطعه کار هنگامی که کشاب به سمت جلو و یا عقب در حال حرکت است.
  ز)خودداری از اندازه گیری در حین کار.
 • کنترل کیفیت قطعه صفحه تراشکاری
  هر قطعه تولید شده به وسیله ماشین صفحه تراش نیاز به کنترل کیفی دارد.معمولاٌ این کار بر روی فرم ظاهری آن و سطوح صفحه تراشکاری شده انجام می گیرد.هر سطح تراشیده شده بر حسب نوع براده برداشته شده از نظر عمق بار،سرعت پیشروی و تعداد کورس مضاعف مورد بررسی قرار می گیرد.دو حالت خشن تراشی و پرداخت را می توان با توجه به خطوط به جا مانده بر روس سطح کار تشخیص داد.ناگفته نماند که کیفیت سطح به نوک رنده و زوایای صحیح آن نیز بستگی داشته و اگر کمی در پرداخت کاری نیش رنده را گرد کنند،سطح کار به گونه ای بهتر پرداخت شده،کیفیت سطح بهتر خواهد شد.
 • کنترل اندازه های قطعه صفحه تراشکاری شده
  کنترل اندازه های یک قطعه با توجه به مشخصات داده شده در نقشه آن مورد بررسی قرار می گیرد.هر نقشه اجرایی دارای یک اندازه مواد اولیه است که در قسمت جدول آن قید گردیده و دارای یک اندازه اسمی که در روی اضلاع آن نوشته شده است.کلیه این اندازه ها دارای تلرانس بوده که معمولاٌ در گوشه نقشه یا در کنار اندازه هااین علامت ± با ذکر مقدار عددی آن منظور می گردد.اندازه ها با توجه به میزان دقت آنها اندازه گیری شده از اندازه گیری مناسب،مانند متر فلزی،کولیس،میکرومتر و گونیا استفاده می شود.
 • کنترل کیفیت سطح قطعه صفحه تراشکاری شده
  کنترل کیفیت سطح قطعه تراشیده شده،بر حسب اهمیت قطعه کار در محلی که باید مورد استفاده قرار گیرد،بستگی زیادی به نوع ابزار اندازه گیری داردبرای مثال اگر قطعه تراشیده شده یک کشویی گیره باشد دقت بیشتری نیاز داشته تا بدنه خارجی یک گیره ماشینی. شایان ذکر است نوع کنترل بر حسب کاربرد قطعه انتخاب می شود.کیفیت سطح با ارتفاع زبری سطح رابطه مستقیم دارد و ارتفاع زبری هم با عوامل متعددی در براده برداری،مانند سرعت برش،شعاع نوک رنده ،مقدار پیشروی و تعداد کورس در دقیقه کاملاٌ در ارتباط است.

شکل ۲۵:کنترل کیفیت سطح قطعه صفحه تراشکاری شده

کنترل کیفیت سطح قطعه صفحه تراشکاری شده

کنترل کیفیت سطح قطعه صفحه تراشکاری شده

 • روش تعیین مراحل انجام کار در صفحه تراشکاری یک قطعه مکعب مستطیل
  ۱-برای صفحه تراشی یک قطعه مکعب مستطیل ابتدا تسمه ای از جنس فولاد st 37 به ابعاد ۳۰×۷۵×۸۵ انتخاب کرده پس از کنترل اندازه های قطعه کار آن را به گیره می بندیم.
  ۲- رنده رو تراشی را به رنده گیر می بندیم و کورس کار را با توجه به اندازه قطعه تنظیم می کنیم.
  ۳- ماشین را روشن کرده و شماره ۱ را صفحه تراشی می کنیم.
  ۴- کار را باز کرده ،سطح تراشیده شده را کف گیره روی زیر کاری قرار می دهیم،سطح شماره ۲ را صفحه تراشی کرده به اندازه ۰٫۲±۲۵ میلیمتر می رسانیم.
  ۵- سطح شماره ۳ را آماده برای صفحه تراشی کرده سطح آن را می تراشیم و تمیز می کنیم.
  ۶- سطح شماره ۳ را روی زیر کاری،کف گیره قرار داده،سطح شماره ۴ را به اندازه داده شده،یعنی ۰٫۲±۷۰ می رسانیم.
  ۷- سطح شماره ۵ را آماده صفحه تراشی کرده سطح آن را تراشیده تمیز می کنیم.
  ۸- سطح شماره ۵ را کف گیره روی زیر کاری قرار داده سطح شماره ۶ را به اندازه ۰٫۵±۸۰ می رسانیم.
  ۹- قطعه کار را باز کرده ،پلیسه گیری و کلیه اندازه ها را کنترل می کنیم.
  توجه: هر یک از سطوح زده شده در هر مرحله باید از نظر گونیایی و اندازه کنترل شده و نکات اینی در تمام مراحل رعایت گردد.
 • صفحه تراشی سطوح عمود بر هم
  برای صفحه تراشی سطوح عمد بر هم باید به این نکات توجه کرد:
  الف)بستن گیره در صورت نیاز روی میز و ساعت کرده آن.
  ب)بستن قطعه کار به گیره و رعایت دستورالعمل های بستن کار(قطعه کار به این گونه بسته می شود که از دو طرف،افقی و عمودی،بتوان براده برداری کرد.)
  ج)تراشیدن سطح افقی به وسیله پیشروی اتومات میز.
  د)تراشیدن سطح عمودی به وسیله اتومات عمودی و ثابت ماندن میز.
  روش یاد شده هنگاهی اجرا می شود که امکان بستن و یا امکان براده برداری مقدور باشد.حال روش دیگری را بررسی می کنیم:
  اگر یک قطعه مکعبی را برای کار در نظر بگیریم و بخواهیم کلیه سطوح آن را نسبت به هم عمود کنیم ابتدا سطح مبنا را انتخاب کرده،صفحه تراشی می کنیم؛سپس سطح مبنا را به دیواره فک ثابت گیره می چسبانیم و به وسیله یک میله گرد صاف در ضلع مقابل که فک متحرک است قطعه کار را محکم می بندیم و سطح بالا را صفحه تراشی می کنیم.حال،دو سطح تراشیده را با وسایل اندازه گیر کنترل می کنیم. باید این دو سطح نسبت به هم عمود باشند.سطوح بعدی را مانند سطح شماره ۲ عمل کرده قطعه کار را کنترل می کنیم.باید این دو سطح نسبت به هم عمود باشند.در تمرین روبنده نمونه ای از کارهای صفحه تراشی شده عمود بر هم نشان داده شده است.مراحل انجام کار سطوح مستوی به شرح نقشه کار عملی زیر است:

شکل۲۶

صفحه تراشی سطوح عمود بر هم

صفحه تراشی سطوح عمود بر هم

صفحه تراشی سطوح عمود بر هم

صفحه تراشی سطوح عمود بر هم

صفحه تراشی سطوح عمود بر هم

صفحه تراشی سطوح عمود بر هم

صفحه تراشی سطوح عمود بر هم

صفحه تراشی سطوح عمود بر هم

 • تعیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار در صفحه تراشی
  با یک تمرین روش تعیین صفحه تراشی پله را دنبال می کنیم.قطعه کاری از جنس فولادst 37-2 به ابعاد ۲۵×۷۰×۸۰ میلیتر که قبلاٌ صفحه تراشی شده برای تمرین مورد نظر آماده می کنیم.مراحل انجام کار به این صورت است:

شکل۲۷:تعیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار در صفحه تراشی

تعیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار

تعیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار

الف)کنترل اندازه قطعه کار ،خط کشی و بستن آن.
ب)ساعت کردن گیره در صورت نیاز.
ج)رنده بغل راست را به رنده بند و رنده گیر را کج می کنیم.
د)پله ۲×۲۵ را صفحه تراشی می کنیم.
ه)رنده بغل راست را باز می کنیم و رنده بغل چپ را می بندیم و رنده گیر را در جهت مخالف کج می کنیم.
و)پله ۱۳×۱۵ را صفحه تراشی می کنیم.
ز)کله گی را برای صفحه تراشی شیب تحت زاویه ˚۴۵ کج می کنیم.
ح)شیب ˚۴۵ ×۶ را صفحه تراشی می کنیم.
ط)قطعه کار را پلیسه گیری و کنترل می کنیم.

شکل۲۸

عیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار در صفحه تراشی

عیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار در صفحه تراشی

هر کدام از پله ها را مطابق تصویر زیر مقابل بار داده تا عرض و ارتفاع بار،هم از دیواره و هم از قسمت کف برای پرداخت کاری که عمق آن حدود ۰٫۵ میلیمتر داده تا براده برداری کامل شود.کلیه نکات ایمنی و حفاظتی بایستی رعایت شده و بعد از خاموش کردن دستگاه قطعه کار را کنترل گردد.

شکل۲۹

تعیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار در صفحه تراشی

تعیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار در صفحه تراشی

در قسمت زدن شیب همانطور که در شکل ملاحظه می گردد کله گی تحت زاویه ˚۴۵ کج شده و رنده گیر در جهت مخالف آن منحرف شده و قطعه کار صفحه تراشی می شود.

شکل۳۰

 تعیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار در صفحه تراشی

تعیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار در صفحه تراشی

 • صفحه تراشی شیار V منشور
  کار نونه را مطابق شکل زیر در نظر گرفه و روش صفحه تراشی آن را شرح می دهیم:

شکل۳۱:صفحه تراشی شیار V منشور

صفحه تراشی شیار V منشور

صفحه تراشی شیار V منشور

صفحه تراشی شیار

صفحه تراشی شیار

صفحه تراشی شیار

صفحه تراشی شیار

ابتدای صفحه


منبع:
کارگاه ساخت
فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی مکانیک)
(رشته های ساخت و تولید- نقشه کشی عمومی)