بستن رنده های صفحه تراشی

 • بستن رنده های صفحه تراشی
 • تشریح رنده گیر ماشین صفحه تراش
  این دستگاه در پیشانی کشاب قرار گرفته و می تواند از هر طرف تحت هر زاویه ای که لازم باشد تا ۶۰ درجه منحرف شود.به طور کلی رنده گیر از دو قسمت کلی تشکیل شده است:

شکل ۱: رنده گیر ماشین صفحه تراش

رنده گیر ماشین صفحه تراش

رنده گیر ماشین صفحه تراش

پایه: به پیشانی کشاب به وسیله دو پیچ متصل شده روی دیواره آن خطوط مدرج نمایان است.
سوپرت: وسیله پیچ بلندی بر روی پایه در جهت عمود بر صفحه افق حرکت کرده و حامل قسمت نگهدارنده است.
نگهدارنده یا ابزار گیر : نگهدارنده (ابزارگیر) از چند قسمت تشکیل شده است که مجموعه آن بر روی سوپرت سوار شده به وسیله ییچ سوپرت و دسته سوپرت به طرف پایین و بالا به حرکت در می آید.
حلقه تنظیمی: در انتهای پیچ سوپرت تعبیه شده است.

 • روش بستن رنده در رنده گیر
  رنده تیز شده آماده به کار را در شکاف رنده گیر قرار می دهیم و برای جلوگیری از له شدن سر پیچ رنده گیر ،قطعه ای از ورق زیر سری،بین رنده و پیچ قرار داده با آچار مخصوص ،پیچ رنده گیر را سفت می کنیم.باید توجه داشته باشیم طول قسمتی از رنده که از رنده گیر بیرون می ماند تا با لبه کار مماس شود ،از حد معمول بیشتر و یا کمتر نباشد،زیرا در این صورت مشکلاتی را به وجود آورده و باعث خسارت می شود.اگر طول رنده بیشتر باشد ،احتمال شکسته شدن رنده و یا بر روی کار سبب لرزش و سر و صدا می شود.اگر رنده کوتاه بسته شود امکان گیر کردن کشاب به قطعه کار و خسارتهای جبران ناپذیر است،بنابراین با توجه به وضعیت قطعه کار رنده مناسب با آن تنظیم شود.

شکل ۲:روش بستن رنده در رنده گیر

روش بستن رنده در رنده گیر

روش بستن رنده در رنده گیر

سفت کردن بیش از حد رنده باعث فشار آمدن به آن و شکستن احتمالی رنده و یا خرابی ته پیچ را در بر خواهد داشت.رنده ها زمانی که سطوح افقی را صفحه تراشی می کنند،کاملاٌ عمودی نسبت به صفحه بسته می شوند.هنگامی که حرکت برگشت صورت می گیرد کمی از روی کار بلند می شوند.

شکل ۳

شکل 3

شکل ۳

شکل۴

شکل 4

شکل ۴

 • لبه برنده رنده صفحه تراشی
  فرم لبه برنده رنده های صفحه تراش مانند سایر ابزارهای براده برداری دارای زوایای براده ،گوه و آزاد است که این زوایا با توجه به حالت براده برداری می تواند تغییر کند. نیروی وارده به لبه براده از طرف قطعه کار موجب می گردد که زوایا به شکلی انتخاب گردند که بالاترین مقاومت را داشته و بر آن نیرو غلبه کنند.سازندگان رنده ها بر حسب فرم لبه ،زوایای رنده و جنس قطعه کاری که باید برادهبرداری شود آنها را دسته بندی کرده در جدولهای گرد آورده اند.

شکل ۵:لبه برنده رنده صفحه تراشی

لبه برنده رنده صفحه تراشی

لبه برنده رنده صفحه تراشی

 • معرفی جدول زوایای رنده صفحه تراشی
  وایای رنده صفحه تراشی را با توجه به عواملی مانند: جنس کار،جنس ابزار، توان ماشین و نوع براده برداری که صورت می گیرد انتخاب می شود.زوایای رنده را بر حسب عوامل یاد شده در جدولی گردآوری کرده با توجه به زوایا مختلف را تیز می کنند.

جدول ۱:معرفی جدول زوایای رنده صفحه تراشی

زوایای رنده صفحه تراشی

زوایای رنده صفحه تراشی

گاهی ممکن است در خشن تراشی زاویه براده را منفی در نظر بگیرند.این زاویه در فولادهای تند بر بین ۶ تا ˚۸ و در الماسه ها ˚ ۱۰- = λ در نظر گرفته می شود.در مجموع رنده های صفحه تراش دارای ۳ زاویه اصلی به نام زاویه براده، گوه و آزاد است .مجموع این سه زاویه ۹۰ درجه است.
زاویه براده: زاویه ای است که براده بر روی آن می غلتد و باعث جدا شدن آن از سطح کار می گردد و آن را با γ (گاما) نمایش می دهند.

شکل ۶:زاویه براده

زاویه براده

زاویه براده

زاویه گوه: زاویه جان رنده و یا زاویه دیواره آن است که آن را با β (بتا) نمایش می دهند.
زاویه آزاد: زاویه ای است که بین زیر رنده و کار به وجود می آید ،زاویه آزاد نام دارد که آن را با α (آلفا) نمایش می دهند.

 • انواع رنده های صفحه تراشی
  رنده های صفحه تراشی بر حسب ضرورت کار به شکلهای گوناگون ساخته شده باید متناسب با فرم مورد نظر تیز شوند. جنس این رنده ها معمولاٌ از فولاد تند بر است.برای صفحه تراشی گاهی از رنده های الماسه هم استفاده می شود. رنده ها از نظر براده برداری به سه دسته تقسیم می شوند:
  الف) رنده های خشن تراشی یا رو تراشی: در این نوع براده برداری در کوتاهترین زمان بیشترین براده از روی کار برداشته می شود و باید مقاومت لبه برنده رنده بسیار زیاد باشد .
  ب) رنده های پرداخت کاری: برای براده برداری با دقت سطوح بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
  ج) رنده های فرم: از این نوع رنده ها برای صفحه تراشی فرم های مختلف استفاده می شود در شکل زیر انواع رنده ها نشان داده شده است.

شکل ۷:انواع رنده های صفحه تراشی

انواع رنده های صفحه تراشی

انواع رنده های صفحه تراشی

 • شناسایی رنده پله تراشی
  رنده پله تراشی از نظر جنس ،مانند سایر رنده های صفحه تراشی است ؛با این تفاوت که قسمت سر رنده متمایل به چپ یا راست بوده نوک آن به شکلی تیز شده که بتواند گوشه تیز پله کار را به راحتی صفحه تراشی کند

شکل ۸:شناسایی رنده پله تراشی

شناسایی رنده پله تراشی

شناسایی رنده پله تراشی

این رنده ها ممکن است به صورت تیغچه بر روی دنباله خود جوش داده شده یا پیچ شوند.رنده های الماسه با زوایای متعدد برای کارهای مختلفی ساخته می شود و در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.

 • معرفی رنده های شیار تراشی
  رنده های شیار تراشی بر حسب ضرورت کار ،از نظر ظاهری دارای شکلهای گوناگونی بوده و در ابعاد و اندازه های متفاوتی ساخته می شوند.در شکل زیر دو نمونه از این نوع رنده ها نشان داده شده است.این رنده ها معمولاٌ دارای لبه برنده نسبتاٌ باریک است که برای جلوگیری از تماس دیواره آنها با کار ،بغل رنده را تحت زاویه ای خالی کرده نازک می کنند؛به همین دلیل مقدار بار وارد بر آن باید کم بوده با سرعت و پیشروی مناسب کار کنند تا از شکستن احتمالی آن جلوگیری شود.مقدار بار از ۰٫۱ تا ۰٫۲ میلیمتر در هر کورس نباید بیشتر باشد.هرگاه رنده به انتهای شیار رسید اجازه دهید،رنده چندین دفعه در داخل شیار بدون بار حرکت کند تا سطح شیار” پرداخت” شود.

شکل ۹:رنده های شیار تراشی

رنده های شیار تراشی

رنده های شیار تراشی

 • تیز کردن رنده صفحه تراشی
  صحیح تیز کردن رنده یکی از عوامل مهم در براده برداری در صفحه تراشی است.با توجه به توان ماشین صفحه تراش، به ویژه در خشن تراشی، باید رنده ها زوایای مناسب داشته باشند تا در هنگام کار دچار مشکل نشده زود کند نشوند.در حقیقت ، صحیح تیز شدن رنده زمان حاضر به کاری ان را رد حد پسندیده – که برای فولادهای تند بر حدود یک ساعت و برای رنده های الماسه چهار ساعت می باشد- نگه می دارد. تیز کردن صحیح رنده در حقیقت خود،نوعی صرفه جویی در وقت و سرعت در امر تولید است.اکنون زوایای انتخابی را بر روی فولاد ابزار (تندبر) در نظر می گیریم و پس از قرار دادن رنده روی تکیه گاه ماشین سنگ سنباده آن را به سنگ سنباده نزدیک کرده شروع به تیز کردن هر یک از زوایا می کنیم.

شکل ۱۰:تیز کردن رنده صفحه تراشی

تیز کردن رنده صفحه تراشی

تیز کردن رنده صفحه تراشی

بدین منظور ابتدا یکی از سطوح آزاد و یا براده را به سنگ گرفته آن را کامل کرده پی در پی با شابلون کنترل می کنیم.

شکل ۱۱

شکل 11

شکل ۱۱

باید توجه داشت در فواصل گرفتن رنده به سنگ ،آن را در مایع خنک کننده فرو می بریم تا رنده خنک شود و نسوزد.فشار بیش از حد به رنده وارد نکنیم،برای خشن تراشی رنده از سنگ سنباده “زبر” و برای پرداخت از سنگ “نرم” استفاده کنیم.پس از تیز کردن سطح اول ،سطح دوم را مانند سطح قبلی تیز کرده در انتها با سنگ نفت پلیسه های لبه ها را می گیریم.

 • نکات ایمنی در تیز کردن رنده های صفحه تراشی
  توجه به نکات ایمنی در تیز کردن رنده،باعث جلوگیری از خسارات ،حوادث ناشی از کار ،سرعت تولید،صرفه جویی در وقت و سلامت فرد تیز کننده رنده خواهد شد.در اینجا به پاره ای از موارد اشاره می گردد:
  الف) استفاده از عینک حفاظتی برای محافظت از چشمها

شکل ۱۲: استفاده از عینک

استفاده از عینک

استفاده از عینک

ب) اطمینان پیدا کردن از سالم بودن سنگ.
ج) صحیح بودن فاصله تکیه گاه با سنگ که باید حدو ۳ میلیمتر باشد.

شکل ۱۳:صحیح بودن فاصله تکیه گاه با سنگ

صحیح بودن فاصله تکیه گاه با سنگ

صحیح بودن فاصله تکیه گاه با سنگ

د) تمیز بودن سطح سنگ برای سرعت عمل در سنگ زنی.در غیر این صورت با قرقره الماس سنگ ،صاف و تمیز می شود.

ابتدای صفحه


منبع:
کارگاه ساخت
فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی مکانیک)
(رشته های ساخت و تولید- نقشه کشی عمومی)