فرآیند صفحه تراشی

 • فرآیند صفحه تراشی
  امروز در فرآیند تولید ،ماشین های ابزار نقش تعیین کننده داشته و از این طریق است که پیشرفت صنعت رو به تکامل خواهد بود.یکی از ماشینهایی که تاثیری بسزا در صنعت ماشین سازی داشته است،ماشین صفحه تراش است. اگرچه امروزه تاثیر بعضی از انواع این ماشینها در مقابل ماشینهای براده برداری مدرن کم رنگ شده است و در کشورهای پیشرفته صنعتی اجر و منزلت گذشته را ندارد ،ولی در کشور ما خصوصا در مدارس فنی هنوز جایگاه ویژه ای داشته به دلیل نیاز جامعه ،آموزش آن ضروری به نظر می رسد.
  هر یک از ماشینهای ابزار ویژگی خاصی دارند که ماشین صفحه تراش هم از این قاعده دور نیست .قابلیت و توانایی این ماشینها به گونه ای است که از کمتر ماشینی این توان بر می آید ؛مخصوصا در نوع دروازه ای آن که کار براده برداری با حجم نسبتا زیاد با آن صورت می گیرد.

شکل۱ نمونه هایی از کارهای انجام شده با ماشین صفحه تراش

نمونه هایی از کارهای انجام شده با ماشین صفحه تراش

نمونه هایی از کارهای انجام شده با ماشین صفحه تراش

 • معرفی قطعاتی که با روش صفحه تراشی تولید می شوند
  قطعاتی که با روش صفحه تراشی تولید می شوند بسیار متنوعند. برای تراش سطوح هموار ،منحنی و یا شیبدار ،علاوه بر ماشین فرز ،از ماشین صفحه تراش که یکی از ماشینهای مهم ابزار است استفاده می کنند.
  این ماشین بر حسب کارایی آن ،در ماشین سازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.علاوه بر مواردی که ذکر شد ،با این ماشین می توان روی سطح خارجی و داخلی قطعات کار،شیار ،جای خار،شکلهای مختلف هندسی ،حتی موارد استثنایی فرم منحنی دندانه ها را به وجود آورد.
  با توجه به فرو و اندازه قطعات کار ،ماشین صفحه تراش در اندازه ها و شکلهای مختلف ،برحسب نیاز،طراحی و ساخته می شوند.
 • تشریح قسمت های مختلف ماشین صفحه تراش
  قسمتهای اصلی ماشین صفحه تراش کورس کوتاه عبارت است از:
  ۱-بدنه۲-میز۳-کشاب۴-جعبه دنده اصلی ۵-مکانیزم حرکت پیشروی۶-کلیدها و اهرمهای راه انداز۷-کله گی۸- رنده گیر۹-اهرمهای اتومات میز۱۰-سوپرت های افقی و عمودی ۱۱-الکتروموتور.

شکل ۲

صفحه تراش

صفحه تراش

– بدنه: بدنه اصلی ترین قسمت ماشین است که کلید اجزای ماشین بر روی آن سوار شده و از چدن مرغوب ساخته شده است .قسمت تحتانی آن عریض و به صورت پایه ای است که مخزن روغن ماشین در این قسمت قرار دارد.
– الکتروموتور :در پشت پایه و روی یک تکیه گاه قرار دارد.
– کشاب:کشاب قطعه ای چدنی است که بر روی بدنه دستگاه قرار می گیرد و از طریق اهرم نوسان کننده در راهگاه کشویی بدنه به صورت رفت و برگشت به حرکت در می آید.
کله گی: این قسمت بر روی پیشانی کشاب سوار شده به وسیله دو پیچ در شیارT شکل پیشانی کشاب، تحت زاویه دلخواه از هر طرف به اندازه ۶۰ درجه محکم می گردد.بر روی کله گی دستگاه سوپرت عمودی و رنده گیر قرار می گیرد که به مجموعه آن «کله گی» گفته می شود.
– سوپرت عمودی: این قسمت به وسیله یک پیچ در امتداد عمود یا مایل بر روی کله گی حرکت داشته و کار تنظیم بار عمودی را به وسیله حلقه تنظیمی انجام می دهد.این قسمت ،هم به صورت دستی و هم،خودکار می تواند عمل کند.حرکت خودکار آن از طریق چرخ دنده مخروطی که در داخل کشاب است صورت می گیرد.
– دستگاه رنده گیر:این دستگاه و پایه آن بر روی سوپرت سوار شده در امتداد شیار قوسی شکل ،بر حسب لزوم حرکت کرده به وسیله پیچ و مهره ای سفت می شود.
– جعبه دنده اصلی: این جعبه از طریق الکترو موتور به حرکت در می آید و به وسیله چرخ دنده کشویی ،دورهای شش گانه آن به چرخ طیار و در نهایت به کشاب و سوپرت های افقی و عمودی انتقال می یابد.
– اهرم نوسان کننده: حرکت این اهرم از طریق چرخ طیار صورت می گیرد و به وسیله کولیس(سنگ) حرکت دورانی آن به حرکت نوسانی تبدیل می شود
– میز ماشین: از میز ماشین برای بستن و نگه داشتن قطعات کار یا وسایل بستن مانند :گیره ها ،روبنده ها استفاده می شود. برای اینکه بتوان قطعات کار را روی میز بست ،روی آن شیارهایT شکل تعبیه شده است.میز ماشین دارای حرکت افقی و عمودی است که حرکت خودکار افقی آن ازطریق چرخ لنگ صورت گرفته پس از تنظیم در ارتفاع مورد نظر ،می توان مهره های تکیه گاه جلو میز را محکم کرد.(شکل ۶)
– کلیدهای راه انداز: بر دیواره ماشین یک جفت کلید با رنگهای آبی و قرمز نصب گردیده که کلید آبی مخصوص روشن کردن دستگاه و کلید قرمز مخصوص خاموش کردن در نظر گرفته شده است.
اهرم راه انداز و ترمز هم در کنار میز،روی بدنه ماشین تعبیه شده است .بعد از روشن کردن ماشین ،به وسیله این اهرم ،کشاب شروع به حرکت کرده می توان میز یا کله گی را به صورت دستی یا خودکار به حرکت در آورد.

شکل ۳: کشاب با کله گی و سوپرت

کشاب با کله گی و سو پرت

کشاب با کله گی و سو پرت

شکل ۴: سوپرت و رنده گیر

سو پرت و رنده گیر

سو پرت و رنده گیر

شکل ۵: اهرم نوسان کننده

اهرم نوسان کننده

اهرم نوسان کننده

شکل ۶: میز و کلیدهای راه انداز

اهرم نوسان کننده

اهرم نوسان کننده

ابتدای صفحه


منبع:
کارگاه ساخت
فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی مکانیک)
(رشته های ساخت و تولید- نقشه کشی عمومی)