پران تیغه ای قالب تزریق پلاستیک

  • پران تیغه ای
    کاربرد اصلی پران تیغه ای در پران کردن قطعات باریک از قبیل تیغه ها و سایر شکلهای مشابه است که امکان پران با پین پرانهای استاندارد به صورت مطلوب و دلخواه نمی باشد.در شکل زیر یک پران تیغه ای به صورت نمونه نشان داده شده است .

شکل ۴۳: طرحهای پران تیغه ای

طرحهای پران تیغه ای

طرحهای پران تیغه ای

دو روش برای ساخت پران تیغه ای وجود دارد:
۱- با ماشینکاری مستقیم از یک میله (شکل a-43 )
۲- با مونتاژ نمودن دو قطعه به یکدیگر (شکل b-43 )

در حالت دوم یک تیغه فولادی در داخل شیاری در یک پین پران استاندارد ماشین کاری شده است،با پین یا لحیم بسته می شود.مزیت عمده این روش قابلیت تعمیر و تعویض تیغه در هنکام تعمیرات است.پرانهای تیغه ای استاندارد همه از نوع اول می باشند.اگر در هنگام تولید یکی از آنها خراب شود امکان تعویض پران به راحتی و به سرعت وجود دارد.در هر حال ابعاد قابل دستیابی در این نوع پرانها نسبت به انواع دیگر محدود است.با توجه به اینکه در دو بعد ضخامت و عرض می توان اندازه های مختلفی را داشت،ابعاد متنوع زیادی وجود دارد.در عمل تا به امروز(سال ۱۹۸۹) این تیغه ها در هشت اندازه عرضی مختلف استاندارد شده اند و عبارتند از:۳٫۵،۳٫۸،۴٫۵،۵٫۵،۷٫۵،۹٫۵،۱۱٫۵،۱۵٫۵ میلیمتر.به صورت مشابه اندازه ضخامتهای استاندارد شده عبارتند از:۱،۱٫۲،۱٫۵،۲،۲٫۵ میلیمتر.توجه داشته باشید که برای هر اندازه عرضی ممکن است اندازه ضخامت مربوطه ارائه نشده باشد بنابراین باید به کاتالوگ شرکت سازنده مراجعه نمود.پرانهای تیغه ای با روش مشابهی که برای بستن پین های استاندارد روی مجموعه پران استفاده می شو به مجموعه صفحه پران بسته می شوند.برش مقطعی از یک قالب که در آن از پران تیغه ای استفاده شده است در شکل زیر نشان داده شده است.
شکل ۴۴: پران تیغه ای

پران تیغه ای

پران تیغه ای

در صفحه قالب محل پران تیغه ای چهارگوش را می بایستی متناسب با شکل پران تیغه ای ساخت.اگر این شیار در یک بلوک یک تکه باشد توسط اسپارک یا تیغه فرز انگشتی ایجاد شودبرای آماده سازی در ساخت با ماشین فرز بهتر است که مجموعه را به صورت چند تکه ساخت.در بعضی از قطعات که تیغه های برجسته کوچک وجود دارد وعمولاٌ از طرح بوش دو تکه استفاده می شود.این بوش دو تکه در شکل زیر نشان داده شده است.


شکل ۴۵: اینسرت حفره اسپلیتی برای سهولت ماشین کاری محل پران تیغه ای

اینسرت حفره اسپلیتی برای سهولت ماشین کاری محل پران تیغه ای

اینسرت حفره اسپلیتی برای سهولت ماشین کاری محل پران تیغه ای

این بوش دو تکه که در شکل بالا دیده می شود شامل بخشی از شکل محفظه نیز می باشد.با دو تکه ساختن بوش می توان با فرزکاری محل پران تیغه ای را به وجود آورد.پران تیغه ای داخل بوش دو تکه ای قرار داده شده و بعداٌ روی صفحه ماهیچه قالب نصب می شود.با بکار گرفتن این روش ماشین کاری موضعی بخشی از محفظه که در داخل بوش است و شیار چها گوش(جهت تیغه) ساده سازی می شود.تقریباٌ از روش مشابهی در هنگام استفاده از تیغه پران در لبه ها می توان استفاده کرد.در این حالت از یک اینسرت لبه دار استفاده می شود و یک شیار راه بدر در قسمت پله اینسرت ایجاد می شود. هنگامیکه اینسرت در یک جاساز مناسب قرار گرفت یک شکاف چهار گوش بای محل پران تیغه ای ایجاد می شود. روش آخر در طرح شکل ۴۴ بکاربرده شده است.فرض کنید می خواهیم قطعاتی شبکه ای شکل را روی یک تیغه قالب بسازیم.(بنابراین نیمه دیگر قالب کاملاٌ صاف است) .پین پران برای سیستم پران مناسب نیست زیرا بایستی در انتهای یک سوراخ نازک سوراخ کوچکی برای پران ایجاد نمود.سطح موثر پران گرد نیز برای اعمال نیروی پران کافی نیست.بنابراین برای این گونه قالبها نیاز به پران تیغه ای داریم.مجدداٌ به موضوع ماشین کاری یک شکاف چهارگوش برای تیغه باز می گردیم.این مساله با بکار بردن روشی که بیان شد بسادگی قابل حل است.محفظه توسط یکسری بلوک های ماهیچه که کنار هم قرار می گیرد به وجود می آید

شکل ۴۶: اینسرت ماهیچه پاشنه دار برای سهولت در ماشین کاری محل تیغه پران

اینسرت ماهیچه پاشنه دار برای سهولت در ماشین کاری محل تیغه پران

اینسرت ماهیچه پاشنه دار برای سهولت در ماشین کاری محل تیغه پران

زمانی که این ماهیچه ها کنار هم قرار می گیرند،شکافهای مورد نیاز برای این تیغه ها نیز ایجاد می شود.توجه داشته باشید یک سوراخ با قطر بزرگ تر در زیر محل تیغه چهارگوش می بایستی ماشین کاری نمود(شکل ۴۴).در تیغه های خیلی نازک زیر یک میلیمتر(۱۰٫۴ اینچ) ،اگر در زمانی پرا مقاومتی روبروی آنها ایجاد شود تمایل به خم شدن دارند،بنابراین می بایستی تیغه ها را تقویت کرد.یک روش در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۴۷: روش ایجاد تکیه گاه برای پران تیغه ای نازک

روش ایجاد تکیه گاه برای پران تیغه ای نازک

روش ایجاد تکیه گاه برای پران تیغه ای نازک

توضیحات لازم در مورد مجموعه و نحوه عملکرد آنها در زیر آورده شده است:

یک پران تیغه ای شکل(۲) که دارای مقطع یکنواختی در طول بوده در داخل یک شیار روی یک ظرف بلوک تکیه گاه شیاردار(۱) نصب می شود.از یک بلوک کوچک (۳) برای بستن تیغه به مجموعه پران استفاده می شود.یک برش مقطع از کاربرد این تیغه ها در شکل زیر آمده است.
شکل ۴۸: روش ایجاد تکیه گاه برای پران تیغه ای نازک

روش ایجاد تکیه گاه برای پران تیغه ای نازک

روش ایجاد تکیه گاه برای پران تیغه ای نازک

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی قالب تزریق پلاستیک
تالیف:آر جی ویلیام پای
مترجم: مهندس اصغر رئوفی