آموزش نرم افزار Mold Flow – انتخاب مواد-بخش دوم

آموزش نرم افزار Mold Flow – انتخاب مواد-بخش دوم

یکی از نقاط بارز نرم افزار مولد فلو ، بانک اطلاعاتی گسترده‌ای از ترموپلاستیک‌هایی است که در قطعات کاربرد دارند.

پلاستیک در مولد فلو

یکی از نقاط بارز نرم افزار مولد فلو ، بانک اطلاعاتی گسترده‌ای از ترموپلاستیک‌هایی است که در قطعات کاربرد دارند. نزدیک به ۷۵۰۰ نوع پلاستیک در این کتابخانه موجود است‌. اجازه دسترسی به خواص مواد، قابلیت مقایسه دو یا چند ترموپلاستیک با یکدیگر از مزایای این بانک اطلاعاتی( Library material)می‌باشد‌.طراح و مهندسین و مشاورین با استفاده از این بانک اطلاعاتی، به راحتی ماده نهایی را انتخاب ودر آنالیز لحاظ می‌کنند. مراحل ترتیبی بدین شرح است :

بعد از اصلاح مش و رویت نتایج دلخواه ، از منوی Study Task گزینه ۴را انتخاب و راست کلیک می‌کنیم.(شکل ۱)

آموزش نرم افزار Mold Flow - انتخاب مواد-بخش دوم

شکل ۱

با انتخاب این گزینه‌، پنجره‌ای مطابق با شکل زیر و با عنوان Select material ظاهر می‌گردد. در این پنجره فیلدهای مختلفی هستند که هرکدام دارای وظیفه‌ای هستند.(شکل ۲-۳)

آموزش نرم افزار Mold Flow - انتخاب مواد-بخش دوم

شکل ۲

آموزش نرم افزار Mold Flow - انتخاب مواد-بخش دوم

شکل ۳

Commonly used materials

این فیلد نشان‌دهنده‌ی مواد مصرفی قبلی را نشان می‌دهد . علت ایجاد این گزینه ، ایجاد شرایط آسان برای طراحانی است که از تعداد پلاستیک محدود و مشخص ، استفاده می‌کنند.با وجود این گزینه ، دیگر احتیاجی به جستجو مجدد برای ماده مصرفی قبلی نیست‌. (در وقت صرفه جویی می شود).با استفاده از گزینه Remove می‌توان مواد را از لیست پاک کرد‌.با فعال ساختن گزینه Add material to commonly used list after selecting‌، می‌توان مواد را بعد از انتخاب وارد منوی Commonly used materials کرد . این گزینه خلاف گزینه Remove است .

Specific material‌‌

Manufacturer:‌

این فیلد اسامی تامین کننده‌های مواد اولیه را نمایش می دهد .

Trade name:

نام تجاری محصول را نمایش می دهد.

Search

با انتخاب این گزینه می‌توان به روش‌های گوناگون به ترموپلاستیک مورد نظر دست پیدا کرد . ابتدا با کلیک کردن روی این گزینه‌، پنچره‌ای با عنوان Search criteria ظاهر می‌گردد. در این سمت چپ این پنچره، گزینه Search fields وجود دارد. با کمک گزینه‌های موجود در این فیلد که همانند یک فیلتر عمل می‌کند، می‌توان حالت‌های گوناگونی را برای دسترسی به عنوان مواد مورد نظر تجربه کرد . به عنوان مثال یکی از گزینه های این فیلد ، نام اختصاری یا Family abbreviation می‌باشد .در این حالت اگر نام اختصار یک ترموپلاستیک (به عنوان مثال PVC) را در فیلد‌ Substring به اختصار وارد کنیم ، پنچره‌ای کامل از ترموپلاستیک مورد نظر و هم خانواده‌های آن رویت می‌شود‌.‌کاهش یا افزایش گزینه ‌فیلترهای جستجو برای دستیابی به حالت‌های مختلف‌، بااستفاده از گزینه‌های‌Remove ، Add امکانپذیر است‌.  (شکل ۴-۵-۶)

آموزش نرم افزار Mold Flow - انتخاب مواد-بخش دوم

شکل ۴

آموزش نرم افزار Mold Flow - انتخاب مواد-بخش دوم

شکل ۵

آموزش نرم افزار Mold Flow - انتخاب مواد-بخش دوم

شکل ۶

بعد از تایید نام ، پنجره ای با عنوان Select Thermoplastic Material  ظاهر می‌شود. اولین منوی آبشاری را در حالت All Thermoplastics material (system) انتخاب کنید . جدولی متشکل از تمامی پلاستیک های مورد نظر در ستون عمودی و حالت‌های توضیحی از جمله نام تولید کننده، نام تجاری ، نام اختصاری و… در ستون‌های افقی لحاظ شده‌اند. توضیح هریک از فیلدهای پایین پنجره به شرح زیر هستند :

Compare:

مقایسه دو یا چند ترموپلاستیک به کمک این فیلد میسر است‌. روشن است که برای اینکار بایستی حداقل دو یا چند ترموپلاستیک انتخاب گردد. این قسمت به صورت راست کلیک در Study taskنیز می‌باشد

Report:

این قسمت گزارش مختصر و یک صفحه‌ای از تمامی مشخصات موجود مانند مشخصات عمومی ، خواص آزمایشگاهی تست شده در آزمایشگاه مولد فلو ، خواص حرارتی ، دمای ویژه و … می‌پردازد.این قسمت به صورت راست کلیک در Study taskهم می باشد

Export:

تمامی گزارشات می توانند به صورت فایل‌های گزارشی و Text قرار بگیرند.

Details:

گزارش کامل و ۸ سربرگی در این فیلد قرارداده شده است . گزارشهایی مربوط به توضیحات کلی،مشخصات پروسه قالگیری ،خواص رئولوژیکال، خواص حرارتی ،خواص نمودار PVT ( نمودار فشار / سرعت / حرارت )، خواص مکانیکی ، خواص انقباضی و خواص پرکنندگی می‌باشد.این قسمت دارای Help نیز می‌باشد.این قسمت به صورت راست کلیک در Study taskهم می باشد

Select:

انتخاب و تایید هر موضوع را بر عهده دارد .

Search:

وظیفه جستجو را بر عهده دارد.

Columns:

تغییرات جدول در راستای ستون‌های افقی و (کاهش و یا افزایش ستونها) را بر عهده دارد.

Help:

این قسمت، توضیحات کاملی را در مورد همه این گزینه‌ها می دهد.

ارسال شده توسط مرتضی نظرپور