آموزش نرم افزار Mold Flow – انتخاب مواد-بخش اول

آموزش نرم افزار Mold Flow – انتخاب مواد-بخش اول

عموما واژه پلاستیک با پلیمر اشتباه گرفته می شود . اما در واقع پلاستیک‌ها زیر مجموعه گروهی بزرگ به نام پلیمر ها هستند .

پلاستیک

امروزه در اطراف ما وسایل مختلفی وجود دارند که مواد‍ تشکیل دهنده آنها پلاستیک یا به بیانی دقیق‍تر پلیمری هستند .وجود این وسایل تا حدی در زندگی ما تاثیر گذار بوده‌اند که زندگی بدون در نظر گرفتن آنها کمی سخت و پیچیده به نظر می‌رسد. می‌توان گفت پلاستیک‌ها گروه‌های بزرگ و متفاوتی از مواد که به طور کامل یا در بخشی از ساختار شیمیایی خود شامل ترکیباتی از کربن‌، اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن و یا سایر عناصر آلی و معدنی می‌باشند به طوری که در حالت نهایی ، حالت جامد به خود می‌گیرند و یا در چند مرحله از فرآیند ساخت و تولید خود نیز، شکل مایع به خود می‌گیرند و در نتیجه قادر به تشکیل اجسامی ‌سه بعدی در شکل‌های گوناگون می‌باشند که فرآیند شکل دادن آنها، نتیجه استفاده از گروه‌های مواد به طور منفرد یا متصل شده به هم در کنار یکدیگر تحت تاثیر حرارت و فشار می‌باشد.مسلما قابلیت‌های ذاتی این مواد مانند سبکی وزن ، سهولت ترکیب ، مقاومت در برابر ضربه ، مقاومت در برابر خوردگی ها، قابلیت رنگ پذیری و شفافیت و … طراحان صنعتی را بر آن داشته که خواسته یا ناخواسته به سمت پلاستیک ها گرایش پیدا کنند‌. بررسی تواناییها و قابلیت‌های پلاستیک‌ها که آنها را در زمره بهترین مواد برای ساخت و‌سایل اطراف ما امکانپذیر ساخته ، جز به شناسایی ساختار ملکولی و ترکیب های تشکیل دهنده پلاستیک‌ها بر نمی‌گردد.

پلیمر یا پلاستیک

عموما واژه پلاستیک با پلیمر اشتباه گرفته می شود . اما در واقع پلاستیک‌ها زیر مجموعه گروهی بزرگ به نام پلیمر ها هستند . پلیمرها به موادی گفته می شود که از اتصال زنجیره‌ها و حلقه های عظیم ملکولی به نام منومر ها هستند . از اتصال منومر‌ها بهم، پلیمر تشکیل می‌شود . یک انرژی (یا نیرو) زیادی،  وظیفه بهم نزدیک داشتن منومرها را بر عهده دارد که به پیوند کووالانسی معروف است . پلیمریزاسیون یک واکنش شیمیایی است که در آن مولکول‌های کوچک و ساده (تکپار) با یکدیگر پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ با وزن مولکولی چندین برابر مولکول اولیه به وجود می‌آورند.

طبقه بندی پلاستیک‌ها

پلاستیک ها بر دو نوع گرما نرم (Thermoplastics) و یا گرم سخت (Thermoset) هستند.

گرما‌نرم (Thermoplastic)‌:

دارای اتصال فیزیکی مابین زنجیر‌ها هستند و در اثر حرارت به حالت مایع تبدیل می شوند.‌پلی‌آمیدها ، پلی‌وینیل‌کلرایدها ، پلی‌پروپیلن‌ها ، پلی‌اتیلن‌ها، پلی‌اکسی‌متیل‌ها و… از جمله این مواد هستند.این مواد قابلیت برگشت‌پذیری دارند به این معناکه پس از چرخه حرارتی اولیه (ذوب شدن و سردشدن)‌، ممکن است چندین بار این چرخه صورت پذیرد.‌ مسئله ای که این  مواد را مناسب چرخه محیط زیست می نماید‌. این مواد از لحاظ کاربردی به دسته‌های کالایی ، شبکه کالایی ، مهندسی و ویژه تقسیم می‌شوند .یاد آوری می‌کنم درMPI ، مواد مصرفی ترموپلاستیک هستند‌.

گرما‌سخت (Thermosets)‌:

به لحاظ ساختاری علاوه بر اتصال فیزیکی ، اتصال شیمیایی هم دارند . به همین علت ، مواد گرما سخت جایگاهی در مقابل مواد گرما نرم دارند . به این معنا که چرخه حرارتی فقط یکبار صورت می‌پذیرد و مواد پس از سردشدن دیگر تمایلی به مایع شدن ندارند(حرارت باعث سوخته‌شدن و تجزیه آنها می‌شود). پلی‌استرها ،اپوکسی‌ها ، فرمالیدها و… از این نوع مواد هستند.

شناسایی پلاستیک‌ها

به چند روش می‌توان پلاستیک‌ها راشناخت . آزمایش چشمی ، آزمایش شعله ، آزمایش شناوری در مایع ، آزمایش رفتار حرارتی‌،تست ساکسلت‌، تست پرولیز و و تست حلالیت و … از جمله این مواد هستند‌.به عنوان مثال در آزمایش رفتار حرارتی ، ترموست‌ها تجزیه و ترمو پلاستیک ها ذوب می شوند‌. ویا در آزمایش حلالیت ، ترموپلاست ها با مایعی مخصوص به خود حل می‌شوند ولی ترموست‌ها و تفلون‌ها ‌حل ‌نمی‌شوند.

انقباض پلاستیک

مواد پلاستیکی به محض وارد شدن در محفظه قالب ، شروع به سرد شدن می‌کنند . پس از سرد شدن، پلاستیک منقبض و از اندازه‌های اصلی قطعه کوچکتر می‌شود. پس لازم است مقدار درصد انقباض یا به اصطلاح جمع شو مواد پلاستیکی را در طراحی قالب لحاظ کنیم‌. در زیر درصد انقباض تعدادی از مواد را مشاهده می‌کنید . مواد پر‌مصرف هایلایت شده‌اند.

آموزش نرم افزار Mold Flow - انتخاب مواد-بخش اول

ارسال شده توسط مرتضی نظر پور