استفاده مجدد از داده های CAD

استفاده مجدد از داده های CAD

استفاده مجدد از داده های CAD

مدل سازی مستقیم می تواند به سازندگان کمک کند تا راحت تر داده های طراحی را به مشتری نمایش دهند.
اگر شما یک تیم طراحی یا تولید را مدیریت کنید، یا اگر دارای یک شرکت سازنده مدل باشید، آیا می دانید که چقدر زمان کارکنان شما سپری می کنند تا با طراحی های CAD کار کنند؟ اگر کارشناسان CAD شروع دوباره و ترسیم فایل را سریع تر بدانند ، به زمان و پول صرف شده شگفت زده خواهید شد. برای ساختن فایل های CAD قابل استفاده فکر کنید و سپس در مورد مدل سازی مستقیم فکر کنید.
نتیجه نهایی: هر برنامه CAD یک مدلی است که از آن یک محصول که درست همان هست می تواند تولید شود .با این حال توانایی برای راحت کار کردن با داده های طراحی محصول مشکلی است که بسیاری از کاربران CAD ، مهندسان و صاحبان کسب و کار یا درک نمی کنند یا اینکه نمی خواهند به آن اعتراف کنند.
درمقایسه با دیگر طراحی ها، CAD یک طراحی کاملا مستقیم است که بالاترین سطح تنوع برای کار کردن با آن را فراهم می کند. که نه تنها کاربران با هر نوع داده ای کار می کنند بلکه صرف نظر از نوع اصلی فایل یا ویژگی سفارش، طراحان مستقیم می توانند همه ی داده های CAD را هوشمندانه بخوانند بطوری که مدل ها می توانند با سرعت و سهولت بیشنری ویرایش شوند.

انواع CAD
اساسا سه نوع مختلف از برنامه های CAD وجود دارد: سیستم های پارامتریک بر اساس سابقه، طراحی CAD مستقیم/ پارامتری ترکیبی و نرم افزار مدل سازی مستقیم CAD . مدل سازی مستقیم به توانایی نرم افزار در ایجاد ویا ویرایش هندسه از طریق ایجاد ویژگی ها و یا عملیات فردی، بدون شبکه ای از محدودیت ها بین ویژگی ها و بدون اشاره به تاریخ فرآیند ایجاد آن بر می گردد. به عبارت دیگر توانایی برای ایجاد یا تغییر طراحی ها بر صفحه کامپیوتر خود بدون استفاده از یک درخت تاریخچه است.
در یک سیستم مبتنی بر تاریخ پارامتری، مدل ها از طریق تعریف، مراحل پارامتری محدود در یک درخت ویژگی ایجاد شده اند. بعبارت دیگر آنها در یک فرایند گام به گام با ویژگی های ساخته شده بر ویژگی های دیگر ایجاد می شوند. ویژگی های مدل ساخته شده در ابتدای یک طراحی معمولا ویژگی های دیگری که مربوط به آن ها است را دارند، بنابراین هر تغییری می تواند اثرات مهمی در جای دیگری از مدل داشته باشد. این روش می تواند برای ویرایش به سرعت پیچیده و سخت شود. مدل سازی ترکیبی یک سیستم مبتنی بر پارامتر با برخی تکنولوژی مدل سازی مستقیم و ابزارها است. برای مثال یک طراح ترکیبی ممکن است به کاربر اجازه دهد تا به صورت پویا هندسه را با استفاده از قابلیت کشیدن یا فشار در هندسه اصلی یا وارد شده را ویرایش کند. اگرچه که هر مرحله ویرایش در درخت ویژگی گرفتار شدرا ، درختچه با مراحل اضافی که به طراحی مربوط نیستند بیش از حد بار شده است. طراحان نوع ترکیبی به سرعت محبوب تر می شوند، همینطور بسیاری از سیستم های CAD براساس سابقه ارزش مدل سازی مستقیم را می بینند و در حال تلاش برای اضافه کردن این فناوری به برنامه های بنیادی موجود خود هستند.
با این حال یک مدل سازی کاملا مستقیم بر مراحل ساخت و ساز تعریف شده تکیه ندارد. در عوض می تواند طراحی را در هر سفارشی ایجاد یا ویرایش کند. مدل سازی مستقیم از تشخیص هوشمند ویژگی ها و هندسه در یک طراحی برای ویرایش استفاده می کند، صرف نظراز اینکه چه کسی یا چه سیستمی ایجاد کرده است. تکنولوژی انحصاری و الگوریتم ها طراحان مستقیم را قادر می سازد تا معنی ریاضیات و هندسه طراحی را درک کنند، و دستکاری داده ها را کاهش می دهد. طراحان مستقیم واقعی تنها نیاز به هندسه طراحی برای ویرایش دارند. علاوه براین به این دلیل که طراحی هندسه چیزی است که کاربر با ان سر و کار دارد( به جای یک درخت ویژگی که با حرکت مکان نما و یا کلیک موس پر شده است)، ویرایش می تواند آزادانه تر رخ دهد.
مدل سازی CAD ترکیبی و مبتنی بر تاریخچه چندین کمبود دارد بخصوص هنگامی که با طراحان کاملا مستقیم مقایسه می شود. برای مثال CAD مبتنی بر تاریخچه نیاز به گام های درست و محدود دارد. بدون این بلوک های ساختمانی، نرم افزار نمی تواند ویژگی یا شکل مورد نظر را ایجاد کند. هر گونه ویرایشی در طراحی( درخت ویژگی) می تواند باعث شود مدل اشتباها دوباره بازسازی شود یا اینکه ابدا نشود. این اشتباهات ایجاد می شوند چرا که مدل با استفاده از ویژگی هایی ها که بر پایه دیگری ساخته شده است می باشند. خطاها ایجاد می شوند اگر که مدل بدون درنظر گرفتن اینکه چگونه روابط درهم تنیده می تواند بر ویژگی های مدل پایین دستی تاثیر بگذارد ساخته شوند. گاهی اوقات حتی کوچکترین تغییرابعادی می تواند خطاهایی را در جایی دیگر از مدل ایجاد کند. تغییرات طراحی غیرعملی می شود و اغلب اوقات غیرممکن است. زمان بیش از حدی هدر رفته است تا مدلی بدون خطا ایجاد شود.
در اغلب موارد، به دلیل تغییر پیچیدگی و گستردگی در چگونگی ساخت یک طراحی، برای کاربران بسیار رایج است که یک طراحی مبتنی بر تاریخچه مشکل ساز را دوباره طراحی کنند، چرا که از تلاش برای مشخص کردن و اصلاح تاریخچه مدل سریع تر می باشد. پول و زمان از دست رفته را تصور کنید چرا که داده های CAD غیرقابل استفاده می شوند.
طراحان ترکیبی به دنبال ترکیب هر دو مدل مبتنی بر تاریخچه با ابزارهای مدل سازی مستقیم هستند، که به کاربر اجازه می دهد بین سبک ها به عقب و جلو حرکت کند. ویرایش های ساده یا کارکردن با یک فایل غیراصلی با این حال هنوز هم مشکل ساز است، چرا که پیچیدگی سیستم مبتنی بر تاریخچه هنوز هم باقی است. هر عملیات ویرایش مستقیم گام های اضافی را در درخت تاریخچه ایجاد می کند که وابسته به سفارش هستند. به علت همین وابستگی متقابل باقی مانده، یک مدل ساز ترکیبی با ابزارهای ویرایش مستقیم هنوز نمی تواند مشکلات مدل سازی را که یک طراح مستقیم می تواند انجام دهد، حل کند.

مزایای مستقیم
مزایای یک مدل کاملا مستقیم عبارتند از:
بدون فرمت های فایل های مبارز. معماری سیستم های پارامتری و ترکیبی آن ها را محدود به خواندن تنها ساختار فایل های اصلی می کند، یا آن فرمت های خنثی ای که به طور گسترده در دسترس هستند. برای طراحان، طرح ها در مغلزع در فرمت های مختلفی میرسد. برای جا دادن فرمت های فایل CAD، بسیاری از طراحان برنامه های نرم افزاری CAD چندگانه را در خانه نگه می دارند. که این باعث می شود از درخواست دادن این فایل ها در فرمت های ناسازگار در یک فرمت واحد که می تواند باز شود جلوگیری شود. داشتن فایل در همان فرمت به عنوان یک برنامه در خانه لزوما تضمین نمی کند که فروشگاه قادر به کار کردن با همان فایل باشد. متاسفانه حقیقت این است که هیچ کسی یک مدل CAD را با استفاده از همان مراحل در جهت دقیق در هر زمان ایجاد نمی کند حتی اگر محصول نهایی همانطور به نظر برسد. حتی اگر کاربرCAD یک فرمت فایل اصلی را وارد کند، ویرایش فایل شخص دیگری می تواند همچنان مشکل باشد چرا که نیاز دارد تا کاربر با پیچیدگی های درخت تاریخچه کار کند. اگر قرار نباشد که ویرایش های کاربرCAD پذیرفته شود، او مجبور است که فایل را از ابتدا ترسیم کند.
فرمت های خنثی همچنین داده های مدل را که می تواند مورد استفاده مجدد قرار بگیرد تضمین نمی کنند. اغلب اوقات تنها بعنوان هندسه “گنگ” توسط هر دو نرم افزار مبتنی بر تاریخ و CAD ترکیبی باز می شود. این سیستم ها به احتمال زیاد قسمت ارائه شده را در فرمت های خنثی نسحه نهایی فرض می کنند و به ویرایش نیز احتیاجی ندارد. بدون دستور مراحلی که این بخش را ساخته اند، هیچ تغییری نمی تواند ایجاد شود چرا که این سیستم ها نیاز به ایجاد تمام ویرایش ها از طریق درخت ویژگی اند. به منظور قادر بودن به ویرایش هندسه موجود با نرم افزار مبتنی برتاریخ یا ترکیبی، ترسیم بخش ممکن است تنها گزینه باشد.
صرفه جویی در زمان برای استراتژی. زمان ذخیره شده با ویرایش نکردن یک طراحی می تواند هم اکنون بکار رود تا فایل های مشتریان را برای ایجاد استراتژی بهینه برای ساخت قالب، ثابت مورد بررسی قرار دهد. با توجه به انعطاف پذیری زیاد- برای مثال ارائه فایل های طراحی با انواع زوایا، بخش ها و نمایش ها- مدل سازی مستقیم بسیار برای مفهوم سازی طراحی ها بسیار موثر است. یک مدل سازی مستقیم کامل همچنین دقت مورد نیاز توسط بسیاری از طرح ها را ارائه میدهد، به کاربران اجازه می دهد تا تالرانس قرار دهند، ابعادی را بیافزایند یا ویژگی های طراحی مورد نیاز که برای ساخت قالب حیاتی است را ایجاد کند.
استفاده مجدد از داده های CAD و جایگزین کردن فایل های CAD متعدد مبتنی بر سابقه. توانایی استفاده مجدد از داده های فایل CAD صرف نظر از نوع فایل وجایگزین کردن فایل های متعدد CAD مبتنی بر سابقه دوتا از بزرگترین مزایای استفاده از مدل سازی کاملا مستقیم است. که طراحان را قادر می سازد تا با انواع گسترده ای از مشتریان کار کنند و زمان هدرشده و داده های غیرقابل استفاده را حذف کند صرف نظر از اینکه چه کسی و چگونه ساخته شده است. زمان و هزینه صرفه جویی می تواند سپس به مشتریان منتقل شود و باعث شود که فروشگاه کسب و کار را تکرار کند. برای بسیاری از طراحان این همچنین به معنی صرفه جویی پول در صدور مجوز، حفظ و آموزش مرتبط با نگه داشتن چندین سیستم مختلف CAD می باشد.

منبع:اینترت