فرآیند ساخت و تولید بخش یازدهم

فرآیند ساخت و تولید بخش یازدهم

قالبسازی اینسرت

با فرآیند دایکستینگ، شفت ها، بلتها (پیچ و مهره)، بوش ها و دیگر قطعات را میتوان داخل قالب وارد نمود و ریخته گری فلزی و ممکن است که شکل دهی فلزات در محدوده این قطعات باشد. به این عمل قالبسازی اینسرت میگویند، زمانیکه جامدسازی این قطعات موجب بوجود آمدن یک قطعه در ریخته گری می شود. برای کمک به یکپارچه سازی قطعه در ریخته گری، ممکن است که قطعه را شیار دار و کنگره دار بسازند تا یک سطح ارتباطی قوی تری بین قطعه و فلز مذاب بوجود آید.

ملاحظات و خواص تولید با دایکستینگ
 • ریخته گری فلزی با تلرانس کم، جزئیات سطحی عظیم و دیوارهای نازک پیچیده با این فرآیند میتوان بوجد آورد.
 • بدلیل سرمایش سریع در دیواره های دای، استراکچرهای کوچکی بوجود می آیند، که موجب می شوند قطعه تولید شده دارای خواص مکانیکی بی نظیری باشد. این مورد بویژه در مورد بخش داخلی تر ریخته گری صادق تر است.
 • زمانیکه با این فرآیند تولید انجام می شود سرد نگه داشتن قالب اهمیت ویژه ای دارد. احتمال دارد که دای را بگونه ای بسازند که در دیواره های آن مسیرهایی برای عبور آب وجود داشته باشند تا شدت حرارتی را پایین نگه دارند.
 • سرعت های بالای تولید در این نوع فرآیند وجد دارد.
 • بدلیل اینکه قالب نفوذپذیر نمی باشد، برای خروج گازهایی که در فرآیند بوجود می آیند، تهویه مناسب مورد نیاز است. این تهویه ها معمولا در امتداد خط جداکننده بین دای ها وجود دارد.
 • بدلیل فشار بالا، همیشه مقدار کمی از فلز از خط جداکننده فلش میشود این فلز فلش شده بعدا از ریخته پاکسازی می شود.
 • پین پران ها معمولا یک نشانه کوچک گرد بر روی قطعه فلزی بوجود می آورد.
 • نیاز به باز و بست کردن قالب موجب محدود شدن اشکال و هندسه قطعات می شود.
 • هزینه تجهیزات دایکستینگ معمولا بالاست
 • فرآیند دایکستینگ را میتوان اتومات نمود و موجب کاهش هزینه کارگر شد.
 • دایکستینگ شبیه دیگر فرآیندهای ریخته گری قالب ثابت میباشد که راه اندازی آن هزینه زیادی دارد، و تولید بالای آن برای تولید با تیراژ بالا مناسب می باشد.

دایکستینگ گرم

دایکستینگ با خان گرم یکی از دو تکنیک اساسی در تولید دایکستینگ میباشد. این بخش بطور مقدماتی جزئیات ویژه فرآیند خان گرم و تفاوت بین دایکستینگ گرم و سرد و دیگر شاخه های تولید ریخته گری را توصیف میکند.

فرآیند Hot Chamber

یک مشخصه مشابه در تمام دایکستینگ ها استفاده از فشار بالا برای راندن با فشار فلز مذاب در میان قالب بنام دای می باشد. بسیاری از کیفیت های بی نظیر ریخته های تولید شده بوسیله دایکستینگ، (مانند جزئیات سطحی زیاد) را میتوان به فشار بالای فرآیند برای به جریان انداختن فلز مذاب درون دای منتسب نمود. در تولید دایکستینگ با خان گرم، منبع فلز مذاب به ماشین دایکستینگ متصل است و بعناون یک قطعه داخلی برای فرآیند ریخته گری بحساب می آید.

سیلندر تزریق نیروی لازم برای تزریق را تامین می کند. که در بالای تامین کننده فلز مذاب قرار گرفته است. میله پلانجر از سیلندر تزریق به سمت پلانجر میرود، که در تماس با فلز مذاب است. در شروع هر سیکل از ریخته گری، پلانجر در بالای خان (خان گرم) وجود دارد ورودی های قالب به این خان اجازه میدهند تا با فلز مذاب پر شود.

زمانیکه سیکل آغاز می شود، نیروی سیلندر موجب میشود که پلانجر به سمت پایسین حرکت نماید. پلانجر از پشت ورودی عبور میکند، و فلز مایع را در خان گرم میبرد. حالا باید مقدار درستی از فلز مذاب برای “تزریق” در خان باشد تا برای پرکردن قالب استفاده شود.

در این نقطه پلانجر بیشتر به سمت پایین حرکت میکند، و فلز مذاب را به درون دای با فشار وارد میکند. فشاری که به فلز مذاب وارد میشود تا دای را در فرآیند دایکستینگ با خان گرم پر نماید، معمولا بین ۵۰ تا ۳۵۰ بار متغیر است. این فشار در طول فراند به اندازه ای نگه داشته میشود تا جامد سازی انجام شود.

برای آماده سازی سیکل بعدی ریخته گری، پلانجر در خان گرم از پشت به بالا میرود و موجب میشود که ورودی ها دوباره در معرض قرار بگیرند و اجازه دهد که خان با فلز مذاب پر شود.

برای جزئیات اضافه تر بر روی راه اندازی قالب، فرآیند دایکستینگ و یا خصوصیات و ملاحظات تولید بوسیله دایکستینگ دایکستینگ را مطالعه نمایید.

دایکستینگ با خان گرم مزیتهایی مانند سرعت بالای تولید را دارد. یکی از معایب این سیتم در طول فرآیند تولید اینست که راه اندازی نیاز به تجهیزات حیاتی مکانیکی دارد، (مانند پلانجر)، و نیاز است که بطور مداوم در فلز مذاب غوطه ور میباشد. غوطه وری مداوم در یک فلز مذاب با دمای بالا موجب بروز تخربهای متناسب حرارتی میشود که این تجهیز را از کار می اندازد. به همین دلیل، معمولا تنها آلیاژهای با نقطه ذوب پایین مانند سرب و روی با این سیستم قابل تولید میباشند.

دایکستینگ سرد

دومین شاخه اصلی دایکستینگ از نوع با خان سرد میباشد. این بخش در باره دایکستینگ با خان سرد در مقایسه با نوع گرم که قبلا گفته شد بحث می کند. برای توضیحات اساسی در حالت عمومی مطلب تولید دایکستینگ را مطالعه نمایید.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد