اهداف و اهمیت کار با ماشین های ابزار – بخش سوم

اهداف و اهمیت کار با ماشین های ابزار – بخش سوم

ابزارآلات و تجهیزات جانبی ذیل برای عملیات ماشین‌کاری (جایگذاری در مرکز، مته‌زنی، سوراخ‌کردن و برقوکاری) در دسترس قرار می‌گیرند:

 • گیچ با قابلیت چرخش داخلی، گیره‌های نرم برای ثابت نگاه‌داشتن قطعه مورد پردازش.
 • مته‌زنی مرکزی با گچ‌های مته برای جایگذاری قطعه در مرکز.
 • مته‌زنی پیچشی برای ماشین‌کاری‌های سایشی حفره.
 • ابزار برش عرضی داخلی (ابزار سوراخ‌زنی) یا خزینه‌های مارپیچی خیاره‌دار (مته‌های پیچشی سه‌لبه‌ای) تا حفره را با مقادیر مجاز برقوکاری تولید نماید.
 • برقو برای پرداخت حفره
 • بدنه مخروطی برای جایگیری در مرغک
 • سردکننده/چرب‌کننده
 • کولیس‌های مدرج برای بررسی ابعاد در دامنه بین صفر تا یک میلی‌متر.
 • گیج اندازه‌گیری عمق (برای حفره های پلکانی یا جفره‌های کور).
 • گیج اندازه‌گیری قطرهای شعاعی و محوری برای بررسی‌های اجرایی.
 • گیج اندازه‌گیری محیطی محدود برای بررسی‌های ابتدایی و انتهایی

۳-آماده‌سازی برای کار با برقو

روند برقوکاری باید به گونه‌ای آماده شود تا تمام ابزارها و مواد مورد استفاده قابل دسترسی باشند.

برای مشخص نمودن مقادیر برش پی بردن به جنس آنها مهم است؛ که آیا از فولادهای سخت ساخته شده‌اند یا از فولادهای تندبر.

بنابراین، برقوکاری با سرعت برش آهسته (V) و نرخ ورود بالا انجام می‌گیرد. به عنوان یک راهنما، V را می توان با m/min اندازه گرفت.

سرعت دوار مورد نیاز (n) توسط معادله زیر صورت می‌گیرد:

ورودی به صورت دستی انتخاب و وارد می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که پرداخت سطح موردنیاز است. پیش از برقوکاری، سطح باید پرداخت شود (ارتفاع مجاز درجه سختی Rz 20) در غیر این صورت مقادیر مجاز ماشین‌کاری برای حذف کامل نشانگذاری‌های ابزارها کافی نخواهد بود.

برای عملیات برقوکاری، جهت حرکت دوار دوک چرخشی حائز اهمیت است. در هنگام برقوکاری، قطعه مورد پردازش باید در خلاف جهت لبه‌های برش چرخش کند (در جهت عقربه‌های ساعت) یا ابزار برش منقبض شود، زیرا در غیر این صورت لبه‌های برش به صورت براده پخش می‌گردد.

همواره پیش از تکنیک برقوکاری به ماشین‌کاری نیاز است.

عملیات فنی برقوکاری به ترتیب زیر است:

 • جایگذاری در مرکز
 • مته‌زدن
 • سوراخ کردن/خزینه‌دار کردن با خزینه‌های مارپیچی
 • برقوکاری
 • بررسی نهایی
شکل 11

شکل ۱۱

شکل ۱۱: گیج اندازه‌گیری محیطی محدود

۱-پایانه رونده ۲- پایانه غیررونده ۳- نشان گذاری اندازه صوری

 

شکل 12

شکل ۱۲

شکل ۱۲: گیج اندازه‌گیری محیطی مخروطی

۱-ناحیه آزمایش ۲- نشان‌گذاری تطبیق ۳- نشان‌گذاری اندازه صوری

اندازه برقو و محدوده گیج اندازه‌گیری باید بر اساس طرح کار مشخص گردد و با یکدیگر تطابق داشته باشد. برقوهایی با شاخص کیفیت کوچکتر (به طور مثال قطر ۳۰ H7 مورد نیاز و قطر ۳۰ H6 در دسترس است) ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

برقوهای ماشینی در دستگاه مرغک محکم می‌شوند. پیش از عملیات برقوزنی، باید اطمینان حاصل گردد که محور حرکت دوار قطعه مورد پردازش و خط میانی ابزار در یک راستا قرار گیرند. در صورت ضرورت، دستگاه مرغک باید همانند شکل ۱۳ به صورت افقی دوباره در دستگاه قرار گیرد زیرا در غیر این صورت قطر صوری نمی تواند در جای خود قرار گیرد و ابزار تنها یک قسمت از حفره را برش می‌دهد.

شکل 13

شکل ۱۳

شکل ۱۳: تنظیم دستگاه مرغک

۱-قطعه مورد پردازش در گیره ۲- برقو ۳- بدنه مرغک ۴- انحراف مرکزی ۵- تنظیم‌پذیری

انحراف جزئی مرکزی بین قطعه و ابزار برش می تواند با استفاده از دهانه سیال نشان داده شده در شکل ۱۴ جبران شود.

شکل 14

شکل ۱۴

شکل ۱۴: گیره سیال (دهانه سیال)

۱-بدنه مرغک ۲- گیره ۳- اهرم قفل‌کن

 

منبع : اینترنت
برگردان : ایران ملد