اهداف و اهمیت کار با ماشین های ابزار – بخش اول

اهداف و اهمیت کار با ماشین های ابزار – بخش اول

اهداف و اهمیت کار با ماشین های ابزار

  • اهداف کار با برقو
  • طراحی و انواع برقوها
  • آماده سازی برای کار با برقو
  • کار با برقوهای جامد
  • کار با برقوهای سیال
  • برقو حفره‌های مخروطی

اهداف و اهمیت فرزکاری

تکنیک فرزکاری، برای ماشین کاری و تولید قطعاتی با جنس قابل تراش مورد استفاده قرار می گیرد.

فرزکاری یک عملیات برای تراش فلزات است و عمل تراش توسط ابزارهای تراش یک لبه ای یا چند لبه ای صورت می‌پذیرد.

ابزارهای برش حرکتی دوار (حرکت اولیه) و قطعه مورد پردازش حرکتی خطی (حرکت ثانویه) را انجام می دهد.

تکنیک فرزکاری برای تولید قطعات منشوری مسطح، خمیده، موازی، پلکانی، مربعی و مورب و همچنین سوراخ‌ها، شیارها، رشته‌ها و دندانه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

دو روش برای عملیات فرزکاری وجود دارد: فرزکاری مسطح و فرزکاری پیشانی‌تراشی (لبه ای). هر کدام از این دو روش می توانند به صورت مستقیم (یا روش معمول) یا به صورت معکوس (یا برش صعودی) انجام شوند. این دو روش از نظر ابزارهای برش یا لبه های برش (دندانه‌ها) مورد استفاده در تراشه‌ها و جهت حرکت قطعه با یکدیگر متفاوتند.

فرزکاری مسطح

دندانه‌های خارجی در حال برش هستند.

شکل 1

شکل ۱

شکل ۱: نحوه حرکت فرزکاری مسطح

۱-ابزار فرز مسطح ۲- قطعه مورد پردازش ۳- جهت حرکت ۴- جهت حرکت قطعه ۵- مقطع عرضی نقطه برش

شکل 2

شکل ۲

شکل ۲: ابزار فرز‌کاری مسطح در حال کار

۱-ابزار فرز مسطح ۲- قطعه مورد پردازش ۳- تراشه ویرگول شکل

فرزکاری پیشانی‌تراشی (لبه‌ای)

دندانه‌های محوری و خارجی در حال برش هستند.

شکل 3

شکل ۳

شکل ۳: ابزار فرزکاری پیشانی‌تراشی (فرزکاری پیشانی‌تراشی یک سطح پلکانی)

۱-ابزار فرز پیشانی‌تراشی ۲- قطعه مورد پردازش ۳- گیره ماشین ۴- بلوک های موازی ۵- جهت حرکت دوار ابزار برش

p06b

شکل ۴

شکل ۴: ابزار فرز‌کاری پیشانی‌تراشی در حین فرز

فرز مستقیم (معمول)

حرکت اولیه ابزار برش فرز و حرکت ثانویه قطعه مورد پردازش در جهت مخالف یکدیگر است.

 

شکل 5

شکل ۵

شکل ۵: فرز مستقیم

۱-ابزار برش فرز ۲- قطعه مورد پردازش ۳- جهت حرکت دوار ابزار برش (حرکت اولیه) ۴- جهت حرکت قطعه مورد پردازش (حرکت ثانویه)

شکل 6

شکل ۶

شکل ۶: فرزکاری با برش به شکل U (قطعه در گیره دستگاه قرار می‌گیرد)

فرزکاری معکوس (فرزکاری صعودی)

حرکات اولیه و ثانویه (حرکات ابزار برش و قطعه) در یک جهت هستند.

 

شکل 7

شکل ۷

شکل ۷: فرزکاری معکوس

۱-ابزار برش فرز ۲- قطعه مورد پردازش ۳- جهت حرکت دوار ابزار برش (حرکت اولیه) ۴- جهت حرکت قطعه مورد پردازش (حرکت ثانویه)

فرزکاری معکوس پیش‌نیازهای فنی زیر را می‌طلبد:

  • برای حذف تکان های ناشی از اتصال نادرست پیچ و مهره‌ها به یک ابزار اتصال فرزکاری صعودی (از بین برنده تکان) نیاز خواهیم داشت.
  • میزان براده برداری به روش فرزکاری معکوس (ارزش برش این روش می‌تواند ۵/۱ برابر روش فرزکاری مستقیم باشد) الزام می‌دارد تا محور ابزار برش ارتعاشات کمی داشته باشد. (برای فرزکاری مسطح بر روی یک ماشین فرز افقی به دو پایه بلبرینگ نیاز است) و قطعه مورد پردازش باید در جهت ورودی محکم شود.
  • ابزارهای برش فلز با زاویه گوه‌ای کوچک و زاویه محوری نسبتا بزرگ از تاثیر برش می‌کاهند و عمر ابزار برش را می‌افزایند. دندانه‌های برش با حداکثر ضخامت تراشه عمل می‌کنند.

منبع : اینترنت
برگردان : ایران ملد