ابزار آلات و تجهیزات تراش– بخش پنجم

ابزار آلات و تجهیزات تراش– بخش پنجم

گیره قلبی یک فلز ریخته گری شده است که اتصال محکمی بین بستر اسپیندل و قطعه کاری که بین دو مرغک نصب شده است برقرار می کند.‌ این اتصال محکم باعث دوران قطعه با سرعتی مشابه با اسپیندل در زیر فشار برش می شود. ‌۳ نوع مرسوم گیره های قلبی در شکل زیر آماده نشان داده شده اند.‌ گیره های قلبی ممکن است سرکج و یا سر راست باشند‌. زمانی که یک گیره قلبی سرکج استفاده می شود سر آن درون شیاری از صفحه نظام محکم می شود.‌ زمانی که گیره های قلبی مستقیم استفاده می شوند سر آن به یک پیچ دو سر رزوه ای که از صفحه نظام آمده است، محکم می شود.

گیره های قلبی سر کج  تراش بدون گل پیچ  از گیره های قلبی گل پیچ دار ایمن تر اند چون گیره های قلبی بدون گل پیچ  خطر گرفتن لباس اپراتور و احتمال برخورد را کاهش میدهند.‌ گیره های قلبی سر کج در درجه اول برای قطعات مستطیلی استفاده می شوند.‌

3-25

‌قطعه کاری که محور آن بدلیل سوراخکاری یا دارای حفره بودن نمی تواند بین دو مرغک بسته شود، و برای بستن به سه نظام و صفحه نظام نیز مناسب نیست معمولا بر روی ماندرل ماشین کاری می شود.‌ ماندرل یک محور مخروطی است که در حفره قطعه برای بستن بین دو مرغک پرس می شود. ماندرل نباید با یک میله بزرگ اشتباه گرفته شود  با این که شبیه به ان است ولی  برای گیره بندی قطعات استفاده می شود نه بعنوان قطعه کار .‌ برای پیشگیری از آسب دیدن قطعه کار قبل از پرس کردن ماندرل درون حفره باید همیشه روغن کاری شود.‌ زمانی که قطعه درون ماندرل میچرخد باید قسمت بزرگتر آن نزدیکتر به سر دستگاه باشد. یک ماندرل جامد ماشین تراش معمولا از فولاد سخت کاری شده ساخته شده است و در هر اینچ آن ۰،۰۰۰۵تا ۰،۰۰۰۶ اینچ  مخروطی می شود. ماندرل ها در هر دو انتها مراکز خزینه ای دقیقی برای نصب بین دو مرغک دارند‌. انتهای ماندرل ها کوچکتر از بدنه آنهاست و به صورت تخت برای گرفته شدن توسط گیره قلبی ماشین کاری شده اند.‌ اندازه ماندرل عموما بر روی قسمت بزرگتر مخروط حک شده است. ازآنجایی که ماندرل ها با یک مخروط جزئی ساخته می شوند استفاده از آنها برای قطرهای داخلی خاص محدود میشود. یک ماندرل بازشو قطعه کارهایی با محدوده قطرهای بزرگتری را می پذیرد.‌ در واقع یک ماندرل باز شو چیدمان سه نظامی دارد بطوری که گیره های می توانند نیرویی به سمت بیرون و به حفره داخلی قطعه کار اعمال کنند.‌

3-26

اجزای ماشین تراش

بدلیل استفاده از  متعلقات زیاد در ماشین تراش تنوع کارهایی که میتواند روی دستگاه انجام شود نیز افزایش چشم گیری یافته است. برخی ماشین ها مجهز به تجهیزات خاصی هستند ولی برخی از تجهیزات باید به صورت جداگانه سفارش داده شوند. برخی از تحهیزات مرسوم ماشین تراش عبارتند از : کمربند ثابت با پایه، کمربند متحرک، ابزار گیر برای ماشین سنگ زنی، فیکسچر فرزکاری تراش، تجهیزات خنک کاری تراش، فیکسچر تقسیم تراش، و تجهیزات فرزکاری، سنگ زنی، سوراخکاری و شیار تراشی. ( یا فرزکاری معکوس) .

کمربندها

قطعه کارها اغلب به نگه دارنده های اضافی نیاز دارند مخصوصا قطعات بلند و نازک که تمایل به فنری شدنه نسبت به ابزار دارند . سه نوع معمول تکیه گاه یا کمربند عبارتند از : کمربند ثابت، کله گربه ای، کمربند متحرک.

کمربند ثابت

کمربند ثابت یا تکیه گاه  مرکزی برای نگه داشتن قطعات بلند برای عملیات سوراخ تراشی یا تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرند‌. همچنین برای عملیات  پیچ تراشی داخلی جایی که محل قطعه کار در فاصله قابل توجهی از صفحه نظام و یا سه نظام قرار دارد. کمربند ثابت در محل مناسبی بر روی بستر ماشین نصب می شود و قطعه کار را تو سز سه فک گیره بندی میکند‌. قطعه کار در محلی که کمربند ثابت قرار است نصب شود باید با یک سطح تماس یاتاقان متحدالمرکز ماشین کاری شود.‌ فک ها باید به دقت برای هم امتدادی مناسب تنظیم و در محل مناسب محکم شوند‌. سطح تماس باید مکررا روغن کاری شود.‌قسمت بالایی کمربند ثابت به صورت دورانی از قسمت پایین برای خروج قطعه کار دور میشود تا به تنظیمات فک ها آسیبی وارد نشود‌.

کله گربه ای

زمانی که قطعه کار برای ماشین کاری یک سطح یاتاقانی و تنظیم فک ها خیلی کوچک باشد از ابزار کله گربه ای برای گرفتن قطعه استفاده می شود.‌ کله گربه ای شامل یک سطح صیقلی ، سوراخ راه به دری که با قطعه امتداد میابد و پیچ های تنظیم می شود.‌ پیچ های تنظیم کبه گربه ای را به قطعه کار محکم می کنند.‌ پیچ های تنظیم همچنین برای هم راستایی سطح یاتاقان استفاده می شوند بنابراین با محور قطعه هم مرکز می شود. یم ساعت اندازه گیری برای هم مرکزی و دقت راه اندازی کله گربه ای باید استفاده شود.

کمربند متحرک

کمربند متحرک دارای یک یا دو فک است که به قطعه کار وارد می شوند. تکیه گاه به حماله تراش محکم بسته می شود و به همراه ابزار حرکت کرده  و فقط به همان بخشی از قطعه کار که قرار است ماشین کاری شود تاثیر می گذارد. قبل از آنکه کمربند متحرک وارد عمل شود باید برش آغاز شده و برای فاصله طولی کوتاهی ادامه یافته باشد. کمربندها معمولا برای تراشکاری مستقیم و برای پیچ تراشی طولی روی قطعات کوچم استفاده می شوند.‌ کمربندهای ثابت و متحرک می توانند به یاتاقان های توپی بر روی فک های قابل تنظیم مجهز شوند . این نوع از کمربندها می توانند بدون روغن کاری بیش از حد و یا برای ماشین کاری با یک سطح صیقلی مورد استفاده واقع شوند.‌

3-27

کمربند ثابت، کله گربه ای، کمربند متحرک

 

ضامن حماله ( ساپورت ) میکرومتری

ضامن ساپورت میکرومتری برای موقعیت دهی دقیق ساپورت تراش مورد استفاده قرار می گیرد.‌ ضامن حماله میکرومتری برای اینکه حماله بتواند در موقعیتی خلاف زمانی که  اسپیندل از حرکت باز نمی ایستد و یا در جایی قفل شده است.‌به کار گیری یک گیج میکرومتری روی ضامن حرکت ساپورت را تا ۰،۰۰۱ اینچ مقدور می سازد.‌ این ابزار برای زمانی که پیشانی تراشی قطعه در طول و تراشکاری پله و برش یک شیار دقیق مورد نیاز باشد،استفاده می شود.‌

منبع : اینترنت
برگردان : ایران ملد