پنچ خواسته حیاتی برای کابل‌های راهگاه گرم

پنچ خواسته حیاتی برای کابل‌های راهگاه گرم

زمانیکه در حال گسترش و انجام فرآیند راهگاه گرم خود هستید، اهمیت کابل‌ها راهگاه گرم را فراموش نکنید.

سازندگان قالب‌ها تمایل دارند تا ماه‌ها زمان خود را صرف طراحی و ساخت قالب‌های راهگاه گرم کنند و اطمینان حاصل کننددستگاه تزریق قالب و کنترلر راهگاه گرمشان زمانیکه ابزارها نمونه سازی شوند، آماده هستند.  اغلب اوقات کابل‌های راهگاه گرم، که برقرارکننده ارتباط بین کنترلر و قالب هستند، تا زمانیکه به آخرین مرحله تولید برسند نادیده گرفته می‌شوند.

در گذشته تجربه چنین موضوعی را داشته‌ام و متوجه می‌شوم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بعد از همه، در مسیر اتمام پروژه کنترل جزء مهمترین بخش‌ها به حساب می‌آید. در فرآیند بسط و گسترش سیستم راهگاه گرم، اهمیت کابل‌ها را فراموش نکنید. کابلی که صحیح طراحی شده است می‌بایست دارای مشخصات زیرباشد:

پین اتصالی ماشین‌کاری شده

هرگز پین‌های پرس شده (stamped pin) را نپذیرید! پین‌های مهر شده در شرایط محیطی تزریق قالب پایداری خوبی ندارند و دچارشکست زود هنگام به دلیل شکست پین می‌شوند. از پین‌های صلب و ماشین‌کاری شده در طراحی کابل‌های خود استفاده کنید.

نگهداری از پین اتصال

پین‌هاییکه به خوبی و با دقت نگهداری نمی‌شوند دچارشکست زود هنگام می‌شوند. اطمینان حاصل کنید که فرآیند تولید سازنده به گونه‌ای باشد که مقدار بیرونزدگی صفر را تضمین کند.

سیم‌های منفرد

اطمینان حاصل کنیدکه سیم‌ها به صورت منفرد نه به صورت دسته‌ای از مجرای سیمی کابل‌های (extension cord type) عبور می‌کنند. کابل‌های دسته ای اکستنشن نوع سیمی دارای قیمت کمتری می‌باشد، اما از لحاظ انعطاف‌پذیری مناسب شرایط محیطی بسیار بد در قالب‌گیری نیستندو ممکن است به صورت ناگهانی سبب ایجاد اتصال باز شوند.

کیفیت سیم

همواره از سیم‌های ۱۰۰ درصداستاندارد در کابل‌های خود استفادهکنید. سیم‌های صلب دارای قیمت پایین‌تری می‌باشند، اما این سیم‌ها در شرایط محیطی بد تزریق قالب ، دچارشکستگی می‌شوند. کابل‌های راهگاه گرم تحت هزاران و یاحتی میلیون‌ها بار حرکت خم و راست می‌شوند. افراد در حین تنظیم کردن کابل‌ها را پرت می‌کنند. می‌توان گفت که در محیط کارگاه کابل‌ها مورد تعرض و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

درزگیر محفظه سیم

اطمینان حاصل کنید که درزگیر محفظه و مجرای سیم به خوبی اتصال پیداکرده است و از فرآیند سیمکشی مستقل است. این موضوع ایجاد یک اتصال مناسب و ایمن را تضمین می‌کند و می‌تواند سبب کاهش بیرونزدگی کابل‌ها شوند.

هر سیستم فقط به اندازه توانایی ضعیف‌ترین بخش خود خوب است. زمان زیادی برای طراحی راهگاه گرم، پرس قالب و کنترل صرف نکنید تا از طراحی کابل راهگاه گرم غافل باشید. اطمینان حاصل کنید که در هنگام خرید قطعات مهم و کلیدی راهگاه گرم خود را با سازنده تجهیزات در میان گذاشته باشید.

منبع: اینترنت

ترجمه : ایران ملد