استراتژی‌ مربوط به فرز کاری دیواره ها -بخش دوم

استراتژی‌ مربوط به فرز کاری دیواره ها -بخش دوم

شما می‌ بایست درک بسیار خوبی از تمام فرآیند های ماشین‌ کاری موجود داشته باشید، بنابراین شما می‌ توانید مناسب ترین فرآیند، ابزار و فرآیند برنامه‌ نویسی را برای فرآیندهای خاص و مشخص خود انتخاب کنید.

۱) فرز کاری چرخه‌ آزاد (Trochoidal Milling):

این نوع فرز کاری به همراه استفاده از یک ابزار زاویه‌ دار در مواردی که قابل استفاده باشد، سریع ترین راه و روش تولید دیواره می‌ باشد. عمق کامل شیار ها را می‌ توان با یک حرکت ابزار به دست آورد، بدین ترتیب زمان سیکلی به شدت کاهش خواهد یافت.

برای افرادی که تجربه استفاده از ماشین‌ کاری چرخه‌ آزاد را دارند، بر طبق قانون لای‌ من (Layman’s term) افزایش پیوسته‌ ای در میزان براده‌ برداری شعاعی ایجاد می‌ شود، که استفاده از این سیستم را در هر فرآیند دیواره زنی و شیار‌ زنی با محدودیت مواجه می‌ سازد. اساسا، در کاربرد های شیار زنی اگر ابزار را با زاویه ۱۸۰ درجه درگیر کنید، در اینصورت می‌ بایست ابزاری داشته باشیدکه به صورت ۱۸۰ درجه با قطعه در تماس باشد و با آن درگیر شود.

فرآیند چرخه‌ آزاد میزان درگیری ابزار با قطعه را به ۳۰ درجه و یا حتی کمتر تقلیل می‌ دهد، میزان حرارت تولید شده را کاهش می‌ دهد و به ابزار اجازه می‌ دهد تا با یک بار عبور، شیار را به صورت کامل ایجاد کند، بنابراین زمان سیکل کاهش می‌ یابد.

مثال:

در ادامه نمونه‌ هایی از زمان سیکل کاهش یافته هنگام استفاده از ابزار دیواره زنی زاویه‌ دار را در مقابل EDM نشان می‌ دهد:

۱)عمق دنده ایجاد شده برابر با ۱۲ میلی‌ متر باشد، شعاع بخش انتهایی آن نیز ۱ میلی‌ متر بوده و طول آن ۱۰۰ میلی‌ متر باشد. ماده از نوع P-20 و با سختی حدود ۲۸-۳۰ HRc باشد.

۲)فرآیند EDM که شامل استفاده از الکترود می‌ باشد و در واقع بخش‌ های دیواره را می‌ سوزاند زمانی حدود ۵ ساعت به علاوه زمان صیقل‌ دهی نیازمند است.

۳)استفاده از یک ابزار زاویه‌ دار با استفاده از یک فرآیند برنامه‌ نویسی ساده که از برش با عمق کم بهره می‌ برد تا به عمق دلخواه برسد در زمان ۲ ساعت انجام خواهد شد، که به نوبه خود زمان صرفه جویی شده بسیار خوبی به شمار می‌ رود حتی اگر مقدار صرفه‌ جوبی شده در مواد گرافیتی و زمان صیقل‌ دهی را در نظر نگیریم- هزینه خرید و نصب گرافیت برای سه الکترود حدود ۱۰۰$ می‌ باشد و زمان صیقل‌ دهی حداقل ۱ ساعت خواهد بود.

۴)استفاده از برنامه چرخه‌ آزاد به استفاده از یک ابزار زاویه‌ دار امکان دستیابی به سریع ترین سیکل زمانی را ممکن می‌ سازد. در عمق کامل ۱۲ میلی‌ متر، می‌ تواند شیار را تنها با یک بار عبور ابزار ایجاد کند که کمتر از ۵ دقیقه طول می‌ کشد. موضوعی است که خودتان مشاهده خواهید کرد.

خلاصه

اگر قادر به استفاده از فرآیند چرخه‌ آزاد در تمام دیواره ها باشید بسیار خوب است، اما در تمام فرآیندها این موضوع ممکن نیست. با توجه به تنوع شکل دیواره ها به ابزارهایی با شکل‌ ها و زاویه‌ های مختلف نیاز می باشد. ممکن است استفاده از ابزارهای دیواره زنی که دارای شفت مستقیم هستند نیز در شکل‌ دهی و مسیرسازی نوع  Zنیاز باشند.

فرآیندEDM در قطعاتی که  شیارهای بسیار عمیق دارد مورد استفاده قرار می‌ گیرند و همچنین قطعاتی که دارای گوشه‌ های مربعی و یا کفی‌ های دارای برجستگی مورد استفاده قرار می‌ گیرند.

نکته این است: که شما می‌ بایست درک بسیار خوبی از تمام فرآیند های ماشین‌ کاری موجود داشته باشید، بنابراین شما می‌ توانید مناسب ترین فرآیند، ابزار و فرآیند برنامه‌ نویسی را برای فرآیندهای خاص و مشخص خود انتخاب کنید. برای با قیماندن در بازار رقابتی این بهترین روش است.

منبع : Mold Making Technology
ترجمه: ایران ملد