برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک – اورلاندو – آمریکا

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک – اورلاندو – آمریکا

نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک NEP که میتوان از آن به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت پلاستیک در دنیا یاد کرد

در تاریخ۲۷- ۲۳ مارچ ۲۰۱۵ در اورلاندو آمریکا برگزار خواهد شد.

بیش از ۶۰۰۰۰ غرفه دار در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند،این شرکت کنندگان تقریبا از ۱۰۰ کشور و بیش از ۲۰۰۰۰ شرکت جداگانه در این نمایشگاه شرکت دارند

فضای این نمایشگاه چیزی در حدود یک ملیون متر مربع ، که مجموعا ۲۰۰۰۰ کمپانی در این فضا جای داده شده است.

منبع:www.Nep.org

ترجمه: ایران ملد