استفاده نوعی از ماشین قالبگیری بادی یا دمشی برای تولید نمونه های کم حجم

نوعی از ماشین قالبگیری بادی برای تولید پیش نمونه ظروف طراحی و توسعه داده شده است.این دستگاه متعلق به شرکت فورد و برای ساخت قطعات تولیدی با حجم کم (کوچک) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.نمونه ای از این دستگاه توسط MCP (تکنولوژی ماشین کاری MCP ) در مرکز RP فورد در اروپا در دانتون نصب شده است.
این ماشین برای تولید ظروف تا حدود گنجایش ا لیتر تولید شده است.
یک از کارشناسان فنی فورد، ریچارد ولدریج (Richard Wooldridge) می گوید:
این مسئله برای فورد خیلی ضروری است که تولید این نمونه ها را در هر روز افزایش بدهد.سیستم قالب های دمشی (بادی)MCP را برای ارائه قطعات با کیفیت بالا قادر خواهد ساخت.
ظروف با گنجایش یک لیتری در واحد نمونه سازی سریع فورد با استفاده از دستگاه ۵۰/E تولید می شود.
نمونه این ماشین ها در صنایع آرایشی و تزئینی ، غذا و دازوسازی و اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.این ماشین برای نصب در واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) و در کنار سایر تجهیزات نمونه سازی سریع طراحی شده است.
از مزایای متعدد این ماشین میتوان به کاهش زمان تولید و از بین بردن سر و صدای اضافی نام برد.
ضمنا یک موتور گشتاور الکتریکی قویتر بر روی این دستگاه ها نصب شده است که قابلیت پلاستیزه کردن گروهی از ترموپلاست ها را بالا می برد.

ابتدای صفحه


منبع:
ترجمه:ایران ملد
Manufacturing talk