سیستم های صرفه جویی در زمان پولیش کاری برای ابزارهای آلومینیومی در پنج مرحله

Joisted & Kettenbaum GmbH & Co. KG (JOKE®) سیستمهای پولیش کاری قطعات در پنج مرحله (سری جادویی) که به طور خاص برای سطوح آلومینیوم حساس توسعه داده شده است را ارائه می نماید.
ابزارهای پولیش کاری آلومینیوم

ابزارهای پولیش کاری آلومینیوم

این سیستم، متد قبلی را به میزان ۴۰% در زمان تجهیز وسائل بهبود می بخشد. ضمنا،هر کدام ازابزارآلات پرداختکاری فردی با هر یک از سیستم هایی که مهم نیست به صورت خطی یا دورانی کار می کنند ، تطبیق داده شده ، که برای مثال می توان به سوهان کاری دستی یا سمباده زنی دوار اشاره کرد.
Joke سنگ های مخصوص جدیدی (سنگ جادویی) برای سمباده زنی ایجاد کرده است که همزمان با ترکیبی ازالماس، که منحصرا برای ابزارهای پولیش کاری آلومینیوم می باشد ، معرفی خواهد کرد. اجزای سیستم های دیگرنیز بوسیله نمد به همراه فیبرهای آلیاژبرنج و پارچه های نصب شده روی یاطاقان های فنری عملیات پولیش کاری را انجام می دهند که همه ی آنها به طور مرتب داخل یک سیستم جامع قرار گرفته اند. اثرات باقیمانده از پولیش کاری همانند اثرات باقیمانده از شیار زنی با دستگاه فرز،می تواند توسط نمد ها که همیشه برای سطوح نا هموار لازم هستند، حذف شود، مخصوصا زمانی که عمر کاری سنگ های سمباده زنی رو به اتمام است .ودر انتها نیز، پارچه های پولیش کاری، سطوح براق مورد نیازرا ایجاد می کنند.
شرکت فوق با استفاده از برنامه ها و کارگاه های کاربردی ویژه در نمایشگاه Euro Mold 2006 ، مزایای سیستم سری جادویی خور را، به شرکت های علاقه مند و سایر شرکت ها نمایش داده است.د

ابتدای صفحه


منبع:
ترجمه:ایران ملد
Joisted & Kettenbaum GmbH & Co. KG