ابزارهای فرزکاری برای دیواره های کاملا ۹۰ درجه

شرکت آلمانی Wonde درHeiligkreuzsteinach موظف به تولید دیوارهای کاملا ۹۰ درجه بلوک های نگهدارنده برای قالبهای تزریق پلاستیک به منظور تامین ابزارهایی که قرار است در سطوح بالای تولید مورد استفاده قرار بگیرند.توانایی و طول کلی این ابزارها مشروط به اندازه های قابل اجرا در حین کار است.
تعداد دوران 4000 دور بر دقیقه ، سرعت برشی 314 متر بر دقیقه ، نرخ پیشروی 2 میلی متر بر دقیقه از مشخصات این ابزار می باشد.

تعداد دوران ۴۰۰۰ دور بر دقیقه ، سرعت برشی ۳۱۴ متر بر دقیقه ، نرخ پیشروی ۲ میلی متر بر دقیقه از مشخصات این ابزار می باشد.

این محدودیت زمانی از بین رفت که شرکت به ابزارهای فرزکاری Slotworx با اینسرتهای دقیق رو آورد که توسط Pokolm Frästechnik GmbH & Co. KG. تامین و ساخته می شد.
ابزار ۳ ۲۵ ۲۶۷ SG با اینسرتهای روکش شده ۰۴ ۶۷ ۸۴۴ ساخته شده از P40 در بلوکهای نگهدارنده استیل مورد استفاده قرار می گرفت.
تعداد دوران ۴۰۰۰ دور بر دقیقه ، سرعت برشی ۳۱۴ متر بر دقیقه ، نرخ پیشروی ۲ میلی متر بر دقیقه از مشخصات این ابزار می باشد.
تمام کارایی این ابزار به همراه تجهیزات جانبی تامین می شود.
این شرکت در حال حاضر از ابزارهای Slotworx برای ساختن بلوک های نگهدارنده دقیق استفاده می کند تا شرایط ساخت این بلوک ها از نظر دقت ،سرعت ،قابل اعتماد بودن ومقرون به صرفه بودن بهتر شود.

ابتدای صفحه


منبع:
ترجمه:ایران ملد
Pokolm Frästechnik GmbH & Co. KG