ابزارهای برشی ساخته شده بر اساس دقت وسرعت

Nachi Europe Gmbh ارائه دهنده گستره وسیعی از ابزارهای سوراخکاری، فرزکاری ، قلاویز کاری ، برقو کاری می باشد.
از ابزارهای قابل توجه این شرکت می توان به طور خاص ، به مته SG-series PM-HSS به دلیل تقاضای جهانی، بهمراه یا بدون مایع خنک کاری برای سوراخ های عمیق تا ۹ برابر قطر مته اشاره کرد که به خوبی پوشش کاری SG می باشد که این پوششکاری عمر ابزاررا بوسیله افزایش مقاومت در برابر گرما واکسیداسیون بالا می برد. تلاش خریداران برای خرید ابزارآلات با کارایی بیشتر بوسیله محصولات جامد کاربیدی شرکت ناچی از قبیل مته ها وفرزها می تواند تامین شود ، که این ابزارها برای به حداقل رساندن زمان تولید طراحی شده اند. شرکت سازنده این ابزارها را با لبه برشی با کیفیت و با دقت ارایه کرده ،که این مشخصات برای تضمین بیشترین توانایی حاضر به کار بودن ابزاروهمچنین حمایت بیشتر از خدمات مشتری طراحی شده است.
ابزارهای برشی ساخته شده بر اساس دقت و سرعت

ابزارهای برشی ساخته شده بر اساس دقت و سرعت

ابتدای صفحه


منبع:
ترجمه:ایران ملد
Nachi Europe GmbH