برنامه اتودسک Auto desk برای همکاری با دلکم Delcam

برنامه اتودسک Auto desk برای همکاری با دلکم Delcam

اتو دسک شرکت تولیدکننده نرم افزارهای مهندسی مکانیک تصمیم به ترکیب ماژول هایی از این نرم افزار ها با  نرم افزار دلکم  را دارد .

برطبق بررسی های انجام شده  این توافق تا ٣ماه اول سال ٢٠١۵ به پایان خواهد رسید .

کارل باس مدیر عامل کمپانی اتودسک (Auto desk) می گوید : این همکاری و مشارکت سبب توسعه و پیاده سازی بیشتر تکنولوژی برای تولید دیجیتال کمک مفید خواهد بود.

Auto desk مستقر درکالیفرنیا  بیش از ٧٣٠٠ کارمند در سرتا سرجهان و ارائه دهنده بیش از ١٠٠ محصول نرم افزاری در دنیا می باشد .

دلکم نیز در بیرمنگام انگلستان مستقر می باشد و بیش از ٣٠ دفتر و ٧٠٠ کارمند در دنیا دارد .

که هردو آنها تولید کننده نرم افزار های Cad/Cam برای صنایع مختلف شامل خودرو سازی ، هوافضا و ورزش می باشند .

منبع:دلکم

ترجمه : ایران ملد