شرکت دلکم Delcam نیروی کار خود را افزایش می دهد.

شرکت دلکم Delcam نیروی کار خود را افزایش می دهد.

شرکت دلکم بیش از ۵۰ نفرتا ابتدای سال ۲۰۱۴ به کارکنان خود که چیزی حدود ۷۰۰ پرسنل در سرتاسر دنیا می باشد اضافه خواهد کرد. علاوه بر این بیش از صد نفر در شرکت های سرمایه گذاری مشترک Delcam در اروپا و آسیا به کار گرفته شده است. بزرگترین این شرکتهای سرمایه گذاری مشترک  در کره وجود دارد که با نام Honkok Delcam فعالیت می کند و بیش از ۵۰ نفر کارمند دارد.

دلکم یکی از بزرگترین کمپانی ها در زمینه تهیه و تولید نرم افزارهای مدلینگ ۳ بعدی، ماشین کاری، قالبسازی ، بازرسی و مهندسی معکوس است.

منبع: دلکم
ترجمه: ایران ملد