۲۶

قطعه کامپوزیتی برنده جایزه هورنرز بریتانیا برای طراحی پلاستیک نوآورانه شد.