تیپ های جدید هات رانر شرکت INCOE Corp

شرکت INCOE Corp  در سال ۱۹۵۸ احداث شده و در زمینه طراحی و ساخت سیستم های هات رانر فعالیت می کند.

دو محصول جدید برای تیپ های نازل با تمرکز بر بهبود تغیرات رنگ و بهینه سازی رزین های مهندسی معرفی کرده است. این شرکت تیپ نازل HT را که برای رزین های مهندسی کاربرد ویژه ای در فرآیندهای با دمای بالا دارد طراحی ویژه ای انجام داده است.

سر نازل در ورودی هات رانر متمرکزشده است واز پشت نگه داشته میشود به طوری که مذاب بتواند از قسمت راهگاه رینگ مرکزی خارج شود.هدایت گرمایی متقارن باعث وجودنقطه خروج شده است.این نوع سر نازل میتواند کوچکترین ذره ها را در تزریق تضمین نماید.

این محصول امکان تزریق حجم مشخصی از مواد را میتواند به مشتری بدهد.

HT نازل در سرپوش نازل های تیپ ST جا سازی شده است و در صورت نیاز به راحتی قابل تعویض می باشند.

INCOE SoftGate Nozzle

منبع: Mold Making Technology

ترجمه : ایران ملد