قالب برش -جداول قطعات استاندارد- بخش اول

 • جداول قطعات استاندارد- بخش اول

  امروزه شرکتهای بزرگ ابزارسازی انواع قطعات قالب را در ابعاد و اندازه های مشخص تولید می کنند که به صورت استاندارد توسط دین یا ایزو توصیه شده اند.طراح یا قالبساز می تواند با مراجعه به کاتالوگ محصولات هر شرکت،قطعات تولیدی آنها را بررسی کرده و در صورت متناسب یافتن در طرح خود بگنجاند.با استفاده از این قطعات آماده می تواند زمان و هزینه ساخت قالب را به حداقل مقدار ممکن برساند ،قطعاتی که توسط شرکتهای معتبر جهانی تولید می شوند دارای کیفیت و عمر بالایی بوده که به کیفیت نهایی قالب می افزاید.در این قسمت از کتاب به معرفی و توضییح بعضی از این قطعات که در قالبهای برش کاربرد بیشتری داشته و نسبت به قطعات دیگر هم بیشتر یافت می شوند پرداخته شده است. توصیه می شود که در صورت در دست نبودن این قطعات به صورت آماده در بازار ،جهت تهیه آن نقشه ساخت مربوط به آن را طبق استاندارد توصیه شده تهیه کرده و پس از ساخت در قالب نصب نمایید. در ادامه بعضی از اطلاعات فنی و عمومی را که بایستی یک طراح به آن آگاه باشد به صورت جدول آمده است.طراح می تواند در صورت احتیاج آنها را با هم مقایسه کرده و مورد استفاده قرار دهد.

 • فنرهای فشاری

جدول ۱: مشخصات فنرهای فشاری DIN 2098

مشخصات فنرهای فشاری DIN 2098

مشخصات فنرهای فشاری DIN 2098

 • تعیین نقطه ثقل در خطوط و سطوح
  برای یدا کردن مرکز ثقل سنبه هایی که شکل هندسی خاصی ندارند می توان آن شکل را به چند قسمت معین تقسیم کرد و با استفاده از فرمولهای مخصوص این مراکز را پیدا کرد.

جدول ۲:تعیین نقطه ثقل در خطوط و سطوح

عیین نقطه ثقل در خطوط و سطوح

عیین نقطه ثقل در خطوط و سطوح

 • سنبه های کناره بر
  شکل A : مورد استفاده در مواقعی که پلیسه های حاصل از برش مطرح نباشد.
  شکل B : مورد استفاده در مواقعی که پلیسه های حاصل از برش سنبه ساید کاتر بی دقتی قطعه نهایی شود.
  طول سنبه: طول سنبه ساید کاتر را به اندازه طول سنبه های برش در نظر می گیرند.

جدول ۳:سنبه های کناره بر

سنبه های کناره بر

سنبه های کناره بر

 • پینهای جوینده
  پینهای جوینده که جهت قرار دقیق نوار نسبت به سنبه طراحی می شوند دارای اندازه های استاندارد زیر می باشند که می توان جهت تهیه مستقیم یا ساخت آن از این ایعاد استفاده کرد.

جدول۴: پینهای جوینده DIN 9864

پینهای جوینده

پینهای جوینده

 • توپی ها
  توپی ها میله هایی هستند که جهت اتصال قالب با پرس بکار می روند و نسبت به گلویی پرس می توانند شکل و اندازه های مختلفی داشته باشند. در شکل زیر سه نوع توپی دیده می شود که فقط قسمت اتصال آن با گلویی پرس نشان داده شده است و در امتداد آن قسمت اتصال با قالب در نظر گرفته می شود که به شکلهای مختلف می تواند باشد.

جدول ۵:توپی ها DIN 9859

توپی ها

توپی ها

ابتدای صفحه


منبع:
اصول طراحی و ساخت قالبهای برش
تالیف:سیروس حسن زاده


جدول ۹: تعیین ضخامت کفشک بر حسب نیروی برشی

حداقل ضخامت کفشک

نیروی برشی بر حسب ton

۳۵

۱۰-۰

۵۰

۳۰-۱۰

۶۳

۶۰-۳۰

۷۰

۹۰-۶۰

۸۳

۱۲۰-۹۰

۹۵

۱۵۰-۱۲۰

۱۱۰

۲۰۰-۱۵۰

۱۴۰

۲۰۰≥

۵- اتصال کفشک ها با صفحات پرس: برای این کار معمولا از روبنده استفاده می کنند ولی می توان روی کفشک خزینه جای پیچ در نظر گرفت تا در صورت نیاز بتوان کفشک را با پیچ و مهره به صفحات پرس متصل کرد.
۶- چگونگی خروج قطعه تولیدی از قالب: پولک پس از جدا شدن از نوار وارد قسمت مستقیم ماتریس شده و پس از عبور از آن وارد قسمت زاویه دار ماتریس می گردد.برای خروج آن می بایستی سوراخی در همین راستا روی کفشک ایجاد کرد تا قطعه به راحتی از آن عبور کرده و به زیر کفشک راه یابد ،البته اگر کفشک مستقیما روی صفحه پرس نشسته باشد باید سوراخ مزبور در راستای سوراخ صفحه پرس باشد تا قطعه از داخل این سوراخ به زیر پرس راه یابد ولی در قالبهای برش مرحله ای این عمل امکانپذیر نیست و معمولا توسط دو قطعه که به پل معروفند ،فاصله بین کفشک پایین و صفحه پرس ایجاد می کنند تا پولک به راحتی از قالب خارج شود.