رشد قیمت پتروشیمی‌ها

قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی نسبت به روز گذشته رشد داشت.به گفته فعالان اقتصادی با رشد قیمت محصولات پتروشیمی، بازار دچار تحرک بیشتری شده است.

14-02

قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی نسبت به روز گذشته رشد داشت.به گفته فعالان اقتصادی با رشد قیمت محصولات پتروشیمی، بازار دچار تحرک بیشتری شده است.

———————————————————————————————————–
منبع:
خبرگزاری دنیای اقتصاد