روند فعلی استفاده از کارگران خارجی به ضرر اقتصاد است

محمد‌حسن صالحی‌مرام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به اشتغال اتباع خارجی در کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه اقتصاد جهان و کشور با رکود همراه است، حضور کارگران خارجی عواقب جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور دارد.
وی ادامه داد: کارفرما زمانی که از اتباع خارجی به صورت یک طرفه و غیر مجاز استفاده می‌کند به فکر سود کوتاه مدت است ولی در نهایت به ضرر چرخه اقتصاد از نظر در آمد ناخالص ملی کشور است که باعث بیکاری نیروهای داخلی در جامعه می‌شود.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی با بیان اینکه استفاده کارفرما از اتباع خارجی تبعات سوء در کشور دارد، گفت:‌ عدم بکارگیری نیروی ایرانی و درنهایت بیکاری و همچنین ظلم به تبعه خارجی به علت رعایت نشدن قوانین کار در مورد آنها از تبعات این موضوع در کشور است.
صالحی مرام با اشاره به اینکه وزارت کار مسئول اخراج اتباع خارجی از کشور نیست،‌تصریح کرد: این مسئولیت برعهده وزارت کشور و نیروی انتظامی است که به علت مسائلی صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: وظیفه وزارت کار انضباط و صدور روادید و صدور مجوزهای لازم برای اتباع خارجی است.
این مقام مسئول در وزارت کار و اموراجتماعی با بیان اینکه امروز برای استخدام یک نیروی ایرانی انواع ضمانت و سفته برای اشتغال از سوی کارفرما نیاز است، خاطرنشان کرد:‌ این موضوع در حالی است که برای اشتغال اتباع خارجی به علت شرایط نابرابر هیچ منعی وجود ندارد که در نهایت منجر به از بین رفتن امنیت کارفرما و جامعه می‌شود.
صالحی در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای جلوگیری از اشتغال اتباع غیر مجاز توسط کارفرمایان وجود دارد،‌ اظهارداشت: در این زمینه قانون وجود دارد اما کارفرما با پرداخت اندک جریمه‌ای باز به این کار مبادرت می‌ورزد.
وی افزود: تا زمانی که قوانین از سوی همه دستگا‌ههای مسئول اجرایی نشود و فشاری برای کارفرمایان متخلف وجود نداشته باشد نمی‌توان به این وضع بهبود بخشید.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی با بیان اینکه در یک فضای برابر کارفرمای ایرانی کارگر داخلی را برای کار ترجیح می‌دهد، گفت: در صورتی که قانونی تدوین شود که کارگران خارجی از شرایط مساوی مانند بیمه حداقل دستمزد و مزایا استفاده کنند در این صورت کارفرما از کارگر داخی استفاده می‌کند و در غیر این صورت کارفرما از نیروی ارزان‌قیمت و غیرماهر خارجی استفاده می‌کند.
وی افزود: برخی کارفرمایان از اتباع خارجی سوءاستفاده و به عنوان برده از آنان استفاده می‌کنند و کارگر خارجی برای گذران زندگی خود مجبور به انجام اینگونه کارها می‌شود.
صالحی مرام با اشاره به اینکه وزارت کار هیچ مشکلی برای اخراج اتباع بیگانه ندارد، تصریح کرد: در صورتی که دستگاه‌های ارگان‌های دولتی و انتظامی با وزارت کار در اخراج کارگران غیرمجاز همکاری کنند هیچ مشکلی در این خصوص به وجود نخواهد آمد.
وی ادامه داد: وزارت کار به تنهایی قادر به ساماندهی و رسیدگی به اتباع غیرمجاز نیست.