افزایش تعرفه واردات محصولات تخت و طویل فولادی از سال جاری

افزایش تعرفه واردات محصولات تخت و طویل فولادی از سال جاری

با توجه به رکود بازار فولاد و کاهش میزان تقاضا از یک سو و افزایش واردات محصولات فولادی ازسوی دیگر،دولت به منظور حمایت از تولید داخل وارد عمل شده و با وضع تعرفه برای شمش و محصولات تخت و افزایش آن برای محصولات طویل فولادی به حمایت از تولید‌کنندگان این محصولات پرداخت
این حکم از سوی هیات دولت ابلاغ شده و از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرایی دارد؛ از این رو از این پس شاهد افزایش میزان تعرفه‌ های فولاد هستیم.  رشد تعرفه واردات با رقم ۱۵ درصد برای انواع محصولات ورق در حالی صورت گرفته که این محصول از ابتدای سال تاکنون مشمول ارز مبادلاتی بوده و تولید‌کنندگان محصول ورق به ویژه در بخش خصوصی در شرایط رقابتی نابرابر قرار داشتند به‌ طوری که این امر باعث شد حجم تولید آنها تا نصف کاهش پیدا کند. با وجود آنکه عدم تخصیص ارز مبادلاتی به ورق فولادی از ابتدای سال از سوی تولیدکنندگان این محصولات پیگیری شده بود، اما با وجود دامپینگ ورق از سوی برخی کشورها اقدام حمایتی از تولیدکنندگان صورت نگرفته بود. براساس مصوبه اخیر هیات دولت مقرر شده تا ورق گرم که سایز ۲ میلی‌متر تولید داخلی آن مقرون به صرفه نیست همچنان مشمول ارز مبادلاتی باقی بماند و تعرفه‌ای نیز برای واردات ورق سایز ۲ میلی‌متر وضع نشده است. تولید‌کنندگان این اقدام دولت برای وضع تعرفه بر شمش و محصولات فولادی را مثبت ارزیابی کرده و امیدوارند شرایط بازار با این تصمیم بهبود یابد، اما درخواست دارند تا تعرفه‌ها در بخش محصولات تخت به‌صورت پلکانی و بر اساس ایجاد ارزش افزوده وضع شود. این در حالی است که در حال حاضر برای انواع ورق تعرفه به میزان۱۵ درصد وضع شده و ایجاد ارزش افزوده برای ورق‌های سرد، گالوانیزه،رنگی و قلع اندود در نظر گرفته نشده است. با وجود درخواست تولید‌کنندگان فولاد برای وضع یا افزایش نرخ تعرفه تا ۳۰ درصد اما با تصویب هیات دولت برای شمش فولاد ۱۰ درصد تعرفه، برای محصولات تخت ۱۵ درصد محصولات طویل ۲۰ درصد تعرفه بر واردات وضع شد. البته ورق گرم سایز ۲میلی‌‌متر که در داخل تولید نمی‌شود، مشمول تعرفه نشد.

منبع:خبرگزاری دنیای اقتصاد