مصرف ۲۸ میلیون تن فولاد در ایران

مصرف فولاد کشور طی سال ۱۳۹۳ به میزان۲۸٫۸ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که سهم محصولات تخت حدود ۱۳/۳ میلیون تن خواهد بود.برنامه افزایش کل ظرفیت تولید فولاد خام در کشور به میزان ۴۰ میلیون تن طی پایان برنامه پنجم به منظور استفاده کامل از امکانات و پتانسیل‌های موجود شرکت‌های تحت پوشش و احداث طرح‌های جدید فولادسازی و همچنین استفاده از منابع انرژی و مواد اولیه پیگیری شده است. پیش‌بینی میزان تولید محصولات تخت فولادی در پایان برنامه مزبور برابر ۲۱ میلیون تن است. به منظور استفاده حداکثری از مزایای نسبی کشور از جمله سنگ آهن، گاز طبیعی، نیروی انسانی و حضور در منطقه خاورمیانه بخشی از محصولات فولادی برای صادرات منظور شده است که نسبت منظور شده برای صادرات حدود ۷۰ درصد محصولات تخت و ۳۰ درصد محصولات طویل است.
چشم انداز توسعه صنایع آهن و فولاد ایران تا سال ۱۴۰۴
صنعت فولاد به عنوان صنعتی پیشرو نقش اساسی در اقتصاد ملی و رفاه جامعه دارد. بنابراین توسعه این صنعت بر توسعه سایر بخش‌های اقتصادی کشور اثر گذار است. هدف اصلی در این بخش، توسعه این صنعت و صنایع وابسته و تولید انواع محصولات فولادی مورد نیاز داخل، ضمن حداکثر استفاده از مزایای اقتصادی کشور به ویژه در دسترسی به انرژی و سنگ آهن و صدور بخشی از تولیدات به بازارهای منطقه و جهان است.
مطابق برنامه، پیش‌بینی براین است که کل تولید فولاد خام کشور در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ میلیون تن برسد.
برآورد تقاضای فولاد
از آنجا که نیمی از مصرف محصولات تخت از طریق واردات فولاد در ایران تامین می‌شود و واردات به معنی از بین بردن اشتغال از راه تولید است و از آنجا که فولاد کالایی بسیار سنگین است که هزینه حمل زیادی دارد و باعث افزایش قیمت در کشورهای واردکننده می‌شود و با توجه به وجود مزایای نسبی اقتصادی درصنعت فولاد (گاز طبیعی، منابع سنگ آهن) توسعه آن اجتناب ناپذیر می‌شود.
مصرف فولاد در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۸/۸ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که از آن میزان مصرف محصولات تخت حدود ۱۳/۳ میلیون تن خواهد بود. میزان تقاضای سرانه محصولات نهایی فولاد کشور بر اساس برنامه در سال ۱۳۸۹ به ۲۵۷ کیلوگرم خواهد رسید که تقریبا برابر میانگین مصرف سرانه کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا است.
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و وجود سایر مزایای نسبی ذکر شده می‌تواند بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد باشد. زیرا با تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه، به سایر کشورها فرصت داده می‌شود که با صنعت فولاد خود را در خاورمیانه که یکی از بزرگ‌ترین هدف‌های صادرات جهان است، توسعه دهند. توجه به سیاست صادرات و بازارهای صادراتی منطقه در برنامه‌های توسعه آتی کشور مد نظر قرار دارد. میزان صادرات محصولات فولادی ۱۱میلیون پیش‌بینی شده است که ۷/۷ میلیون تن مربوط به محصولات تخت خواهد بود.
در برنامه پنجم پیش‌بینی می‌شود که تقاضای محصولات تخت فولادی به ۲۱ میلیون تن برسد و از آنجا که میزان ظرفیت تولید فعلی و در حال اجرای ورق گرم ۱۱ میلیون تن است، لذا میزان کمبود محصولات تخت در حدود ۱۰ میلیون تن خواهد بود.

منبع:
خبرگزاری دنیای اقتصاد