صدور بیش از ۲۳۰ مجوز واحد صنعتی در مازندران

این واحدها با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و۲۴۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و ۴ هزار و ۲۹۵ نفر نیز در آن مشغول به کار شدند.۲۳۷ واحد صنعتی امسال در مازندران به بهره‌برداری رسید.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با بیان این مطلب گفت: این واحدها با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و۲۴۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و ۴ هزار و ۲۹۵ نفر نیز در آن مشغول به کار شدند.
هاشم‌پور افزود: ۴۸۵ واحد صنعتی با اشتغالزایی بیش از ۶۸ هزار و ۸۰۰ نفر امسال مجوز تاسیس دریافت کردند که برای بهره‌برداری از این واحدها ۱۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی از صدور مجوز بیش از ۳ هزار واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال از سال۸۰ تاکنون در استان خبر داد و گفت: برای بیش از ۶۸ هزار و۸۰۰ نفر در این مدت شغل ایجاد شد.

منبع:
خبرگزاری ایلنا