پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز

زمان ۲۶ الی ۲۹ تیر ۹۷

محل برگزاری : تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز