نهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین ، کامپوزیت و پوششهای صنعتی

۲۴-۲۷ آذر ۱۳۸۸

عنوان نمایشگاه

نهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین ، کامپوزیت و پوششهای صنعتی

محل برگزاری

محل دائمی نمایشگاهها

ساعات بازدید

۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر

دورنگار

۸۸۷۲۰۰۰۷

تلفن

۸۸۷۲۰۰۰۵

برگزار کننده

شرکت بانیان امید

مسئول اجرائی

نام مدیر ناظر نمایشگاه

خانم رزاق زاده

سایت اینترنتی

www.ipcc.ir

تاریخ شروع نمایشگاه

سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۸

تاریخ اتمام نمایشگاه

جمعه ۲۷ آذر ۱۳۸۸

تاریخ شروع ثبت نام

جمعه ۱۰ مهر ۱۳۸۸

تاریخ پایان ثبت نام

چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸

———————————————————————————————————————-

منبع:
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران