شانزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته

۱-۴ بهمن ۱۳۸۸

نوان نمایشگاه

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته

محل برگزاری

محل دائمی نمایشگاهها

ساعات بازدید

۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر

دورنگار

۸۸۸۱۱۴۷۶

تلفن

۸۸۸۲۴۷۸۷

برگزار کننده

شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران

مسئول اجرائی

نام مدیر ناظر نمایشگاه

سایت اینترنتی

www.council.ir

تاریخ شروع نمایشگاه

پنجشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۸۸

تاریخ اتمام نمایشگاه

یک شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۸۸

تاریخ شروع ثبت نام

جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸

تاریخ پایان ثبت نام

جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸

—————————————————————————————————————————

منبع:
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران