نهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

۱۴-۱۷ آذر ۱۳۸۸

عنوان نمایشگاه

نهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

محل برگزاری

محل دائمی نمایشگاهها

ساعات بازدید

۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر

دورنگار

۸۸۷۴۴۵۷۶

تلفن

۸۸۷۴۴۴۶۳

برگزار کننده

شورای صنایع گاز و لوازم خانگی

مسئول اجرائی

نام مدیر ناظر نمایشگاه

سایت اینترنتی

www.council.ir

تاریخ شروع نمایشگاه

شنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۸

تاریخ اتمام نمایشگاه

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۸

تاریخ شروع ثبت نام

جمعه ۱۰ مهر ۱۳۸۸

تاریخ پایان ثبت نام

یک شنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

—————————————————————————————————————————-

منبع:
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران