یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن،صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته
شنبه-سه شنبه
۹۴/۰۷/۲۵ لغایت ۹۴/۰۷/۲۸