هفتمین نمایشگاه بین المللی معادن سنگ ، سنگ ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

هفتمین نمایشگاه بین المللی معادن سنگ ، سنگ ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

دوشنبه – پنج شنبه

۹۴/۴/۲۹ لغایت ۹۴/۵/۱

نمایشگاه بین المللی تهران