دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری ، قالب سازی و ریخته گری)

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری ، قالب سازی و ریخته گری)

دوشنبه – پنج شنبه

۹۴/۸/۲۵ لغایت ۹۴/۸/۲۸

نمایشگاه بین المللی تهران