سیزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات،ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات،ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته

یکشنبه-چهارشنبه

۹۳-۱۱-۱۲ لغایت ۱۵-۱۱-۹۳

نمایشگاه بین المللی تهران