سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

زمان برگزاری :

تاریخ شروع : روز دوشنبه – ۱۳۹۳/۰۷/۲۵
تاریخ خاتمه : روز جمعه  – ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاههای تهران