۱۹مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش وپتروشیمی –اردیبهشت ۹۳

زمان برگزاری :

تاریخ شروع : روز سه شنبه – ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ (۰۶ می ۲۰۱۴)
تاریخ خاتمه : روز جمعه  – ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ (۰۹ می ۲۰۱۴)

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاههای تهران