دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد،صنایع معدنی ،آهنگری وماشین کاری،قالبسازی وریخته گری)

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

زمان برگزاری
تاریخ شروع : شنبه – ۱۳۹۲-۰۹-۰۶ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۳)
تاریخ پایان : سه شنبه – ۱۳۹۲-۰۹-۰۹ (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳)
محل دائمی نمایشگاه های تهران