نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین الات ، مواد اولیه ، منسوجات خانگی ، محصولات نساجی

۱۳۹۲/۰۸/۰۶

زمان برگزاری
تاریخ شروع : دوشنبه – ۱۳۹۲-۰۸-۰۶ (۲۸ اکتبر ۲۰۱۳)
تاریخ پایان : پنج شنبه – ۱۳۹۲-۰۸-۰۹ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۳)
محل دائمی نمایشگاه های تهران