سومین نمایشگاه بین المللی لوله واتصالات ،ماشین آلات وتجهیزات وابسته

۱۳۹۲/۰۷/۲۴

زمان برگزاری
تاریخ شروع : چهارشنبه – ۱۳۹۲-۰۷-۲۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۳)
تاریخ پایان : شنبه – ۱۳۹۲-۰۷-۲۷ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۳)
محل دائمی نمایشگاه های تهران