سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

۱۳۹۲/۰۷/۱۴

تاریخ شروع : یکشنبه – ۱۳۹۲-۰۷-۱۴ (۰۶ اکتبر ۲۰۱۳)

 

تاریخ پایان : چهارشنبه – ۱۳۹۲-۰۷-۱۷ (۰۹ اکتبر ۲۰۱۳)
محل دائمی نمایشگاههای تهران