اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات کارگاهی وماشین ابزار

۲۴ اسفند ۱۳۹۱سه شنبه
۱۳۹۱-۱۱-۲۴
۱۲ فوریه ۲۰۱۳

—————–

جمعه
۱۳۹۱-۱۱-۲۷
۱۵ فوریه ۲۰۱۳