دومین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات پلیمری و ماشین آلات وابسته

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۱پنج شنبه
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
۲۶ آوریل ۲۰۱۲

————————–
یکشنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
۲۹ آوریل ۲۰۱۲