نمایشگاه صنعت پلاستیک ویتنام (VietnamPlas)

نمایشگاه صنعت پلاستیک ویتنام

زمان : ۲۲-۲۵ شهریور ۱۳۹۶

محل برگزاری : هوشی مین ، ویتنام