نمایشگاه پلاستیک و بسته بندی پاکستان

نمایشگاه پلاستیک و بسته بندی پاکستان

زمان : ۱۰-۱۲ مرداد ۱۳۹۶

محل برگزاری : کراچی ، پاکستان