نمایشگاه ریخته گری آلومینیوم هند (ALUCAST)

نمایشگاه ریخته گری آلومینیوم هند (ALUCAST)

DEC 3,  ۲۰۱۶

محل برگزاری :بنگلور , هند